top of page

Příprava předškoláků

Celý náš vzdělávací koncept GENIUS mind a náš školní vzdělávací program GENIUS School Year průběžně připravuje naše děti na navazující základní vzdělávání. Ovšem v posledním roce před nástupem do základní školy je příprava intenzivnější. V našich mateřských školách probíhá příprava předškoláků v českém a v anglickém jazyce.


Co vše sledujeme u předškoláků?

U předškolních dětí se ještě více než kdy jindy sleduje hrubá a jemná motorika, hmatové vnímání, spontánní kresba, či jaké mají návyky při kreslení. Také jak dítě zvládá rozlišovat barvy, tvary, množství, řazení, třídění do skupin, porovnávání, pojmy či vztahy mezi předměty. Velice důležité je také vnímání rytmu, sluchová analýza a syntéza a jak je vyvinutá sluchová a zraková paměť. Sleduje se pohyb očí na řádku, lateralita ruky a oka. Pozoruje se hra a sociální dovednosti. Dítě by mělo mít již zažité návyky ve stolování, oblékání, umývání a samozřejmě hygieně. Rozvíjejí se předmatematické a předčtenářské dovednosti, finanční gramotnost a digitální gramotnost. Děti se učí sebeprezentaci.

Výsledky o progresu dětí získáváme pozorováním dětí, záznamem a přezkušováním. Každé dítě má své portfolio, do kterého se vše ukládá. Z významné části se zapracovávají i výsledky z celkové diagnostiky dítěte, kterou děti v našich mateřských školách absolvují. Diagnostika také vyhodnocuje školní zralost, ale i včas zachycuje vývojové odchylky. Díky tomu je pak možné nastavovat podpůrné aktivity.


Pro doplnění přípravy předškoláci dostávají Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky. Tato kniha vypracovaná Janou Martincovou obsahuje 4 pracovní sešity:


  1. Jízda tužkou – grafomotorika, 40 po sobě vývojově navazujících cvičení, cviky k uvolnění ruky, nácvik správného držení tužky

  2. Hlavičkové úkoly – rozvíjí dítě mentálně, zahrnuje úkoly týkající se následujícího: barvy, tvary, protiklady, představivost, prostorovou orientaci – nahoře, dole, vpravo, vlevo, první až poslední, nad, pod, za, na…, cestu domů, tvar množného čísla, předčíselné představy, jednoduché počítání, zrakové a sluchové vnímání - slabikování, rýmování slov, počáteční a koncová písmena, logické a paměťové úkoly, vztahy a souvislosti, pohybová slovesa, počasí, cvičení na výslovnost SCZ a R a Ř, rébusy, prázdninové bonusy, testované děti si zamilovaly Spojovačky a Rýmovačky.

  3. Praktik pro život - probírá s dětmi základní hygienické návyky, chování ve společnosti, stolování, zdravé stravování, ovoce, zeleninu, sporty, jízdu na kole, pobyt na horách, tělo a co mu prospívá, roční období, denní části, měsíce, dny v týdnu, oblékání, pořádek doma i venku, chování v dopravě, dopravní prostředky, život ve městě a na vesnici, rostliny, stromy, zvířata, rodinu, domov, finanční gramotnost, předání vzkazu, poznávání času a další.

  4. Pohybovky - Cviky jsou zaměřeny na tělesnou zdatnost, obratnost, rovnováhu a křížené pohyby, které zapojí „do práce“ nejen tělo, ale i mozek.

Předškolákovy týdeníčky

Více na naleznete zde #prochytrehlavicky.cz


Na knize spolupracoval tým složený z lékařů, pedagogů, speciální pedagožky, psycholožky. Tyto hezké pracovní listy jsme zvolili, aby si je případně děti mohly vzít domu a aby se k vypracovaným úkolům mohly i vrátit a připomenout si je a velice je doporučujeme.


Naše mateřské školy nabízejí svým rodičům poradenství ohledně zaměření základní školy. Ve školním roce 2021/2022 otevíráme vlastní základní školu, která bude plynule navazovat na vzdělávání u nás.127 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page