Příprava předškoláků

Celý náš vzdělávací koncept GENIUS mind a náš školní vzdělávací program GENIUS School Year průběžně připravuje naše děti na navazující základní vzdělávání. Ovšem v posledním roce před nástupem do základní školy je příprava intenzivnější. V našich mateřských školách probíhá příprava předškoláků v českém a v anglickém jazyce.


Co vše sledujeme u předškoláků?

U předškolních dětí se ještě více než kdy jindy sleduje hrubá a jemná motorika, hmatové vnímání, spontánní kresba, či jaké mají návyky při kreslení. Také jak dítě zvládá rozlišovat barvy, tvary, množství, řazení, třídění do skupin, porovnávání, pojmy či vztahy mezi předměty. Velice důležité je také vnímání rytmu, sluchová analýza a syntéza a jak je vyvinutá sluchová a zraková paměť. Sleduje se pohyb očí na řádku, lateralita ruky a oka. Pozoruje se hra a sociální dovednosti. Dítě by mělo mít již zažité návyky ve stolování, oblékání, umývání a samozřejmě hygieně. Rozvíjejí se předmatematické a předčtenářské dovednosti, finanční gramotnost a digitální gramotnost. Děti se učí sebeprezentaci.

Výsledky o progresu dětí získáváme pozorováním dětí, záznamem a p