top of page
GENIUS základní škola.jpg

Školné

Školné na školní rok 2023/2024 činí 189 000 Kč.

Školné se platí ve třech splátkách za období září až prosinec, leden až březen a duben až červen.

První splátka školného na nadcházející školní rok je splatná v červnu, poté v prosinci a březnu.

Sourozenecká sleva činí 10%. Použije se na školné všech mladších sourozenců.

Školné zahrnuje:

 • veškeré učebnice, pomůcky a materiály

 • družinu denně od 7:30 do 8:45 a od 14:00 do 17:30 (cca. 75% družiny probíhá v anglickém jazyce) 

 • interní kroužky a kluby v družině (např. Debrujáři, STEM kroužek, angličtina, robotika)

 • psychologické a pedagogické diagnostiky žáka

 • exkurze a krátké výlety

Školné nezahrnuje:

 • zápisné pro první třídu - jednorázový administrativní poplatek (10 000 Kč)

 • stravné včetně tří svačin denně

 • uniformy

 • adaptační pobyt

 • plavecký výcvik

 • zimní lyžařský výjezd

 • volitelné nadstandardní kroužky a kluby (např. judo, šachy, klavír, LEGO robotika, fotbal, keramika, housle)

Školné na školní rok 2024/2025 bude činit 207 000 Kč.

GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page