top of page
GENIUS základní škola.jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENIUS SCHOOL
s rozšířenou výukou jazyků

Základní škola GENIUS

V září 2021 jsme otevřeli Základní školu GENIUS School, která má za cíl připravit děti komplexně na další vzdělávání bez ohledu na cestu, kterou si vyberou. Studenti získávají pevné osobnostní základy a vědomosti, na kterých budou moci stavět.

Základní škola GENIUS SCHOOL navazuje na více jak 10 let zkušeností mateřských škol GENIUS Kindergarten, které se během této doby etablovaly jako inovativní mateřské školy poskytující předškolní vzdělávání na té nejvyšší odborné úrovni. Unikátní vzdělávací koncept GENIUS Mind, který rozvíjí kompetence a dovednosti dětí pomocí individuálních vzdělávacích plánů na základě nejlepší diagnostiky IDS, narážel na své limity při přechodu dětí na základní školy, které nebyly vždy schopny pracovat s dalším rozvojem takového to dětského nadání.

Základní informace

Zábava

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

GENIUS MIND

Individuální přístup

Soft skills

Projektová výuka

Mentální odolnost

Zábava

CELODENNÍ PROGRAM

7:30-17:30

Ranní GENIUS Club

Denní integrovaná výuka

Odpolední kluby

Odpolední GENIUS Club

Zábava

50% PROGRAMU

V ANGLICKÉM JAZYCE

Česko-anglický program

Odpolední kluby Cambridge

Workshopy

Zábava

NEJMODERNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný tematický program

Diagnostika

3D tisk, Roboti, Tablety

Umění sebeprezentace

Proč studovat s námi

Naše škola v bodech

Co se u nás děje?

Spolupracujeme

Srdečně děkujeme všem našim partnerům za spolupráci.

npi.png
logo (1).png
edu centrum.png
logo_2012(1).jpg
motion digital.png
mensa.png

Zapojení do projektů

V rámci projektu Šablony IV pro GENIUS Základní škola s.r.o. financujeme další vzdělávání pracovníků základní školy, personální podporu zaměřenou na zvýšení kvality dětem poskytovaného vzdělávání a organizaci tematických setkání s rodiči či komunitních setkávání v rámci ZŠ.). 

EU MŠMT Barevné RGB.jpg
Logo.png

Program “Pilotní ověření systému péče o talenty” na pražských základních a středních školách v rámci projektu "Prague Smart Accelerator“, reg.č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956“. pro rok 2022 

GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page