GENIUS základní škola.jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENIUS SCHOOL

s česko-anglickým programem

Základní škola GENIUS

V září 2021 jsme otevřeli Základní školu GENIUS School, která má za cíl připravit děti komplexně na další vzdělávání bez ohledu na cestu, kterou si vyberou. Studenti získávají pevné osobnostní základy a vědomosti, na kterých budou moci stavět.

Základní škola GENIUS SCHOOL navazuje na více jak 10 let zkušeností mateřských škol GENIUS Kindergarten, které se během této doby etablovaly jako inovativní mateřské školy poskytující předškolní vzdělávání na té nejvyšší odborné úrovni. Unikátní vzdělávací koncept GENIUS Mind, který rozvíjí kompetence a dovednosti dětí pomocí individuálních vzdělávacích plánů na základě nejlepší diagnostiky IDS, narážel na své limity při přechodu dětí na základní školy, které nebyly vždy schopny pracovat s dalším rozvojem takového to dětského nadání.

Základní informace

Zábava

ZAČÍNÁME

1.9.2021

Otevíráme 1. a 2. třídu

1.9.2022

Otevíráme 1., 2. a 3. třídu

Od 1.9.2023

Otevíráme celý první stupeň

Zábava

CELODENNÍ PROGRAM

7:30-17:30

Ranní GENIUS Club

Denní integrovaná výuka

Odpolední kluby

Odpolední GENIUS Club

Zábava

50% PROGRAMU

V ANGLICKÉM JAZYCE

Bilingvní program

Rodilý mluvčí

Odpolední kluby Cambridge

Workshopy

Zábava

NEJMODERNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný tematický program

Diagnostika

3D tisk, Roboti, Tablety

Umění sebeprezentace

Proč studovat s námi

Profil studenta

V těchto hodnotách jsou naši studenti vychováváni.

Profil studenta - GENIUS.jpg

Priority vzdělávání

BILINGVNÍ PROGRAM

Studenti používají angličtinu denně a přirozeně v programu. Rodilí mluvčí jsou u nás na pozicích asistentů učitelů. Studenti mají možnost absolvování Cambridge zkoušek a mají k dispozici materiály Cambridge a Oxford. Pro zpestření programu slouží anglické tematické workshopy, akce a aktivity.

SLOVNÍ HODNOCENÍ

Naše škola používá mnoho forem kvalitativního slovní hodnocení namísto klasického známkování. Tyto formy hodnocení jsou průběžné, konkrétnější a mají vyšší informační hodnotu. 

ŠIROKÁ NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

Škola zajišťuje družinu a nabízí rozmanitou nabídku nadstandardních klubů - sportovních, uměleckých hudebních, logických, jazykových a jiných.

POHYB A SPORT

Na každý školní rok je v nabídce široká nabídka sportovních klubů. Pohyb je však zapojován i v průběhu dne a o přestávkách, aby se studentům doplnila energie.

INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY

Individuální potřeby děti jsou pečlivě zaznamenávány a vedeny. Respektujeme  individuální požadavky rodiny - víra, stravování - vegetariánství, osobní preference a vše co je pro rodinu důležité a chtěla by to aplikovat i do školského zařízení.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Součástí integrovaného tematického programu jsou projekty, na kterých studenti pracují jak skupinově tak individuálně. Při jejich práci dochází k aktivnímu rozvoji klíčových schopností jednotlivců (komunikace, spolupráce, řešení problémů, vlastní učení, empatie, proaktivita,...). 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Výuka probíhá atraktivní interaktivní formou s pomocí digitálních technologií. Studenti pracují na tabletech, 3D tiskárně, interaktivní tabuli.

VZDĚLÁVACÍ PORADENSTVÍ

Jsme Vašimi partnery dbáme na spokojenost našich dětí a rodičů po všech stránkách. Nabízíme odborné vzdělávací poradenství. Spolupracuje s týmem odborníků: speciálních pedagogů, psychologů, logopedů.

PROSTŘEDÍ A HYGIENA

Prostory v našich školách jsou vždy čisté a kultivující.  Používáme nezávadné desinfekční prostředky a sensitivní mýdla pro děti, spolu s hygienickými prostředky firmy TORK. 

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Součástí dne je i zdravé a vyvážené stravování, které studentům přinese psychickou vyrovnanost, optimální tělesnou váhu i celkovou vitalitu. Vyvážená strava podporuje funkci mozku a zlepšuje i duševní zdraví.

DIAGNOSTIKA

Studentům sestavujeme individuální vzdělávací plány na základě rozsáhlé celkové diagnostiky. Dochází tak k cílenému rozvoji potenciálu a nadání studenta. Škola využívá jeden z nejmodernějších diagnostických systémů a nedílnou součástí týmu je kromě zkušených pedagogů i psycholog. 

UMĚNÍ SEBEPREZENTACE

Jednou z priorit je pro nás výuka rétorických a prezentačních dovedností, při které si studenti budují sebevědomí ve svém projevu. Součástí je i dramatická výchova.

MENTÁLNÍ HYGIENA

Řízená meditace nám pomáhá rozvíjet kreativitu. Využíváme velké množství relaxačních a dýchacích cvičení. Studenti si osvojují základy jogy.

ČERSTVÝ VZDUCH

K navození příjemné a osvěžující atmosféry v prostorách školy jsou používány difuséry s esenciálními oleji. Výuka probíhá v rámci možností na zahradě.

ŠKOLNÍ UNIFORMY

Na základní škole GENIUS School se nosí školní uniformy, které jsou součástí školní kultury. Škola se plně zaměřuje na rozvoj potenciálu studentů a z tohoto důvodu je prostředí školy přizpůsobeno tak, aby byla co nejvíce podnícena soustředěnost na to, co je opravdu důležité. 

Galerie