top of page
GENIUS kluby (3).jpg
genius mind logo-final.png

GENIUS MIND - vzdělávací program

Veškeré vzdělávací aktivity na naší základní škole vycházejí ze vzdělávacího  programu GENIUS MIND, který rozvíjí studenty s ohledem na jejich osobnost, silné a slabé stránky a hlavně v souladu s jejich potřebami.

Proč je náš vzdělávací systém efektivní?
Zde jsou 3 základní kroky procesu:
Ikonky vývoje-01-01.jpg

DIAGNOSTIKA

Prostřednictvím nejmodernější diagnostiky zjišťujeme potenciál dítěte. Přečtěte si více zde.

Ikonky vývoje-01-02.jpg

ROZVOJ, STIMULACE, MOTIVACE

Cíleně rozvíjíme vrozené nadání a schopnosti dítěte.

Ikonky vývoje-01-03.jpg

NAPLNĚNÍ

Výsledkem je šťastný člověk, který se věnuje tomu, pro co se narodil.

Profil studenta

V těchto hodnotách jsou naši studenti vychováváni.

Profil studenta - GENIUS.jpg

Priority vzdělávání

Jedinečný vzdělávací program GENIUS MIND 

Zaměřujeme se na rozvoj potenciálu a nadání studentů prostřednictvím jedinečného vzdělávacího programu GENIUS MIND. 

GENIUS zakladni skola (8).jpg

Program probíhá v českém a anglickém jazyce

Studenti používají angličtinu denně a přirozeně zapojenou do vzdělávacího programu.  Studenti mají možnost absolvování Cambridge zkoušek a mají k dispozici materiály Cambridge. 

Genius school_edited.jpg

Digitální technologie

Výuka probíhá atraktivní interaktivní formou s pomocí digitálních technologií. Studenti pracují na tabletech, 3D tiskárně, interaktivní tabuli.

GENIUS kluby (1).jpg

Bohatý vzdělávací, kulturní, společenský a sportovní program

V rámci vzdělávacího programu se mohou děti těšit na divadla, exkurze, výlety, osvětové vzdělávací programy a nebo na společné akce s rodiči.

Halloween GENIUS (5).jpg

Preventivní zdravotní vyšetření, ale i kadeřnice

Zajišťujeme pravidelná vyšetření očí, logopedická a podologická vyšetření, vyšetření pohybového aparátu, ale i návštěvu kadeřnice u nás ve školách.

Fyzio vyšetření v mš.jpg

DIAGNOSTIKA

Naše školy využívají jeden z nejmodernějších diagnostických systémů a nedílnou součástí týmu je kromě zkušených pedagogů i psycholog. Díky včasné diagnostice může být stanoven úspěšný vzdělávací postup pro všechny studenty. 

Celková diagnostika dětí.jpg

Slovní hodnocení

Naše škola používá mnoho forem kvalitativního slovní hodnocení namísto klasického známkování. Tyto formy hodnocení jsou průběžné, konkrétnější a mají vyšší informační hodnotu. 

Genius school_edited_edited.jpg

Projektová výuka

Součástí integrovaného tematického programu jsou projekty, na kterých studenti pracují jak skupinově tak individuálně. Při jejich práci dochází k aktivnímu rozvoji klíčových schopností jednotlivců (komunikace, spolupráce, řešení problémů, vlastní učení, empatie, proaktivita,...). 

GENIUS zakladni skola (5).jpg

Široká nabídka nadstandardních klubů

Na každý školní rok jsou v nabídce i volitelné kluby, které jsou otevírány dle zájmu rodičů, například:​ plavání, bruslení, keramika, moderní tanec, balet, bojové sporty, hudební či jazykové odpolední kluby a jiné.

GENIUS SCHOOL (5).jpg

Mentální hygiena, Mindfullness a wellbeing

Děti mohou navázat na vzdělávání v mateřské škole studiem na naší bilingvní základní a pokračovat tak ve vzdělávání respektující jejich jedinečnou osobnost.

Mindfulness GENIUS School (13).jpg
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page