top of page

🌬 Projekt ESDY Air

Na naší základní škole děti absolvovaly tematický týden, který je seznámil s fascinujícím světem vzduchu v rámci Evropských vědeckých dnů pro mládež (ESDY). Tento inovativní projekt spojuje mládež prostřednictvím tematických týdnů plných zábavných experimentů a nových poznatků po celé Evropě. 


Během druhého březnového týdne naši studenti objevovali jaký má vzduch  vlastnosti a vliv na náš život. Projekt byl přirozeně začleněn do všech vyučovacích předmětů. V hodinách českého i anglického jazyka se děti seznamovaly s různými aspekty vzduchu, četly o něm a diskutovaly. V hodinách tělocviku a hudební výchovy se zaměřily na dýchání a práci s hlasem, kde si uvědomily, jak vzduch ovlivňuje naše tělo a zvuky, které vytváříme. I v předmětech jako je svět v souvislostech hrál vzduch hlavní roli. Bavily se o podnebí, počasí, proudění vzduchu, tornádech a také o vlastnostech vzduchu.  V hodinách výtvarné výchovy všichni společně vytvořili plakát a v hodinách pracovních činností a informatiky se pak děti chopily pokusů, které nejenže prováděly, ale také je dokumentovaly a ty nejkreativnější zaslaly do soutěže.Tato iniciativa spojuje vzdělávání s zábavou a praktickými experimenty, což má několik klíčových výhod:


Podpora zájmu o vědu: ESDY motivují mládež k aktivnímu zájmu o vědu. Zábavné experimenty a interaktivní aktivity pomáhají odstranit stereotypní představy o vědeckých disciplínách a představují je jako zábavné a přístupné pro každého.


Rozvoj kritického myšlení: Účastníci ESDY jsou povzbuzováni k otázkám, zkoumání a objevování. Tím se rozvíjí jejich schopnost kriticky přemýšlet, analyzovat informace a formulovat vlastní závěry, což jsou klíčové dovednosti pro úspěch v dnešním informačním světě.


Interdisciplinární přístup: Tematické týdny ESDY spojují různé oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM). To podporuje interdisciplinární myšlení a ukazuje, jak jsou tyto oblasti vzájemně propojeny a ovlivňují se.


Spolupráce a týmová práce: Aktivity často probíhají ve skupinách nebo týmech, což podporuje spolupráci a komunikaci mezi studenty. Týmová práce je klíčová dovedností pro úspěch v jakémkoli povolání.


Celkově lze říci, že Evropské vědecké dny pro mládež mají významný vzdělávací přínos tím, že motivují mladé lidi k aktivnímu učení, rozvíjejí jejich dovednosti a připravují je na úspěch v moderním světě založeném na vědě a technologiích.


Jsme velice rádi, že se naše základní škola zapojila pod vedením našeho pana učitele Jakuba Režňáka do tak zajímavého projektu a nezbývá nám nic jiného než našim žákům držet palce v soutěži!125 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

🌍Den Země

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page