Pro potřeby naší školy vznikl unikátní koncept GENIUS MIND

Každé dítě je nadané a jedinečné. Jde jen o to zjistit v čem a umožnit mu rozvíjet to, s čím se narodil.


Výsledky moderních výzkumů nám dokazují, že mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let. Z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let*. 


Výzkum NASA dokonce tvrdí, že 98% dětí ve věku čtyř let jsou geniální kreativci s nesmírným potenciálem. Avšak tento potenciál zůstává nevyužit a ve věku patnácti let pouze 12% dětí tento potenciál využívá.