top of page

Pro potřeby naší školy vznikl unikátní koncept GENIUS MIND

Každé dítě je nadané a jedinečné. Jde jen o to zjistit v čem a umožnit mu rozvíjet to, s čím se narodil.


Výsledky moderních výzkumů nám dokazují, že mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let. Z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let*. 


Výzkum NASA dokonce tvrdí, že 98% dětí ve věku čtyř let jsou geniální kreativci s nesmírným potenciálem. Avšak tento potenciál zůstává nevyužit a ve věku patnácti let pouze 12% dětí tento potenciál využívá.


V našich mateřských školách víme, že děti mají mimořádný potenciál a nadání. Díky nejmodernějším diagnostickým metodám umíme dětský potenciál odhalit, ale především s ním umíme pracovat a rozvíjet jej a to již od jednoho roku.


K tomuto účelu jsme vypracovali vlastní jedinečnou vzdělávací koncepci GENIUS MIND, která rozvíjí děti s ohledem na jejich osobnost, silné a slabé stránky a hlavně v souladu s jejich potřebami.

Koncept obsahuje ucelený vzdělávací systém, konkrétní metodický přístup k dětem, práci s portfoliem dítěte na základě diagnostického modulu, profil průvodce (pedagoga) a etický kodex. V popředí zájmu stojí dítě a jeho možné druhy nadání.

Vzdělávání dítěte doplňujeme o nabídku dalších aktivit a přizpůsobujeme jim program. Práce s nadanými předškolními dětmi je účinná, je-li jim věnována pozornost v komunikaci, není uplatňován autoritativní styl, nechávají se prezentovat jejich výkony a názory a společně se hodnotí činnosti, hovoří se o nich. Tím si uvědomují své přednosti a oblasti, kde je třeba se soustředit více.


Vzdělávání prostřednictvím #GENIUSMiND je založeno na individuálním přístupu a práci v menších skupinách. Sestavení vzdělávacího a podpůrného programu či nastavení úrovně obtížnosti vzdělávacího programu na kterém  pracují psychologové, speciální pedagogové a hlavní pedagogové či průvodci dětí. Přečtěte si více zde.


Pro individuální práci s dětmi a nastavení kvalitního podpůrného a stimulačního programu je nutné znát celkový vývoj dítěte a úroveň nadání či potenciálu dítěte. K zjištění funguje diagnostické šetření pod vedením psychologa. Více se můžete dozvědět zde.


163 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page