Vzdělávací program

čtyřletých dětí jsou geniální kreativci

Zkoušeli jste se někdy vcítit do malého dítěte? Je naprosto výjimečné. Nemá žádné předsudky, omezení a strach z neúspěchu. Rychle chápe a učí se a hlavně CHCE.  Chce se naučit lézt, chce se naučit chodit, chce se naučit mluvit, chce se dozvídat nové věci, chce si hrát, chce zjišťovat, kde má hranice a chce své hranice posouvat. To, že dítě samo chce zaručuje, že se věci snadněji a rychleji naučí.

 

Naše školka dokáže dětské chtění nejen udržet, ale i rozšiřovat, motivovat. V naší školce je o tom celá vzdělávací koncepce GENIUS MIND. Pozitivní vztah k získávání nových informací je základem pro každého úspěšného člověka.

 

Již deset let sleduji děti v naší školce. Jsou šťastné, naplněné a jejich touha po novém a zajímavém je uspokojená. Osobně mě fascinuje, jak jsou děti schopné se učit novým věcem a jsem velice šťastná, že díky našemu vzdělávacímu přístupu, jim můžeme pomáhat rozvíjet jejich potenciál a podporovat to jejich přirozené chtění.

Mgr. Petra Langerová, ředitelka školy

Z výzkumu NASA vyplývá, že 98% dětí ve věku čtyř let jsou geniální kreativci s nesmírným potenciálem. Avšak tento potenciál zůstává nevyužit a ve věku patnácti let pouze 12% dětí tento potenciál využívá.

V naší akreditované mateřská škole umíme dětský potenciál odhalit díky nejmodernějším diagnostickým metodám, ale především s ním umíme pracovat a rozvíjet jej a to již od jednoho roku. K tomuto účelu jsme vypracovali vlastní jedinečnou vzdělávací koncepci GENIUS MIND a to ve spolupráci s předními odborníky na předškolní vzdělávání. Zapracovali jsme i to nejlepší z moderních i časem osvědčených vzdělávacích směrů jako montessori, NTC learning, growth mindset a další. Zároveň spolupracujeme s Mensou ČR a Centrem nadání.

Pro zajištění efektivity programu připadá jednoho pedagoga připadá maximálně 10 dětí. V jesličkách 5 dětí.

Proč je náš vzdělávací systém efektivní? Naše škola má profesionální a školený tým a nastavené procesy vzdělávání dětí. Zde jsou 3 základní kroky procesu:

Zábava

DIAGNOSTIKA

Prostřednictvím nejmodernější diagnostiky zjišťujeme potenciál dítěte.

Styl

ROZVOJ, STIMULACE, MOTIVACE

Cíleně rozvíjíme vrozené nadání a schopnosti dítěte.

Sport

NAPLNĚNÍ

Výsledkem je šťastný člověk, který se věnuje tomu, pro co se narodil.

Jazykový program

Angličtina je přirozeně zařazována do denního režimu, již od nejmenších dětí a je přizpůsobena jejich schopnostem a věku v souladu se ŠVP. Ve školce je již veden program česko-anglický se zapojením rodilých mluvčí. Do programu jsou pravidelně zapojovány celoškolkové projektové dny.

Proč je výuka angličtiny důležitá pro předškolní děti? Přečtěte si zde.

V nadstandardním výběru kroužků je možné i zvolení dalšího jazyka, například francouzštiny.

Klademe důraz na český jazyk a logopedickou prevenci u dětí.

Kroužky

Na každý školní rok jsou v nabídce i volitelné kroužky, které jsou otevírány dle zájmu rodičů, například:​

Intelektový

 • Malý Einstein -Kroužek na rozvoj logiky a spoluprace

Sportovní

 • Bruslení

 • Plavání

 • Fotbal

 • Moderní tanec

Umělecké

 • Art meditation

 • Keramika

 • Zpěv

Kontruktivní

Kreativní

 • Lego

 • Programování

Jazykové

 • Angličtina

 • Francouzština

 • Španělština

 • Němčina

Sebeobrana

 • Bojové sporty

Diagnostický systém

Disponujeme jedním z nejmodernějších a nejobsáhlejších diagnostických systémů. Mapujeme děti ve všech oblastech dovedností, schopností, talentů. Vedeme podrobná portfolia dětí s vývojovým progresem, nastavenými podpůrnými opatřeními, doporučeními, přípravou stimulačních programů, odbornou specializačně - pedagogickou podporou. Škola má vlastního psychologa, který 

Náš diagnostický systém zajišťuje:

 • určení úrovně náročnosti vzdělávacího programu  

 • určení úrovně nadání 

 • diagnostiku verbálního myšlení 

 • funkční oblasti psychomotoriky, sociálně-emoční kompetence, řeči a logicko-matematického myšlení

 • test kognitivních schopností (test inteligence) a celkového vývoje 

 • diagnostiku školní zralosti

 • umožňuje včasný záchyt vývojových odchylek 

Vzdělávací poradenství

Dbáme na spokojenost našich dětí a rodičů po všech stránkách. Nabízíme odborné vzdělávací poradenství.

Spolupracuje s týmem odborníků: speciálních pedagogů, psychologů, logopedů a s odborníky z Centra nadání.

Naše poradenská a konzultační činnost zahrnuje:

 

 • konzultační, poradenské služby dětem a rodičům

 • péče a poradenství pro děti nadané a mimořádně nadané  

 • výchovné a vzdělávací poradenství

 • rodinné poradenství

 • předcházení školní neúspešnosti

 • logopedická a jazyková péče

 • nastavování podpůrných opatření dětem se specifickými, individuálními potřebami

 • pomoc při řešení rodinných a výchovných problémech

Péče

Hygiena​

V naší školce a jeslích dbáme na maximální čistotu prostředí. Používáme nezávadné desinfekční prostředky a sensitivní mýdla pro děti, spolu s hygienickými prostředky firmy TORK. 

Hračky jsou pravidelně desinfikovány.

 

Ke správným hygienickým návykům jsou vedeny i děti.

Péče u nejmenších dětí

Nejmenším dětem je zajištěna nadstandardní a individuální péče. Děti jsou přebalovány, mazány, převlékány a všestranně hýčkány.

Dbáme na hygienu v péči o dudlíky a vlastní lahvičky.

Při stravování jsou děti krmeny, pokud potřebují a motivovány k jídlu.

Na 6 dětí připadá jeden pedagog.

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti dětí je pro naše školky naprostou prioritou. 

 

Všichni zaměstnanci týmu jsou pravidelně školeni v BOZP a poskytnutí první pomoci.

Prostory škol jsou zajištěny a odpovídají evropským normám.

Individuální potřeby dětí

Individuální potřeby děti jsou pečlivě zaznamenávány a vedeny. Respektujeme  individuální požadavky rodiny - víra, stravování - vegetariánství, osobní preference a vše co je pro rodinu důležité a chtěla by to aplikovat i do školského zařízení.

Naše školky začleňují i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Začleňování neprobíhá na úkor ostatních dětí a jsou vždy stanoveny takové prostředky, aby dítě bylo úspěšně a přirozeně začleněno do kolektivu.

Stravování

V naší školce dbáme na zdravou, vyváženou a pravidelnou stravu v bio kvalitě.

Příklad jídelníčku:

Dopolední svačina:

Ovesná kaše s ovocem

Oběd:

Vývar s nudlemi

Losos s kuskusem a zeleninou

Odpolední svačina:

Celozrnný chléb se sýrem a okurkou

Sledujeme a přizpůsobujeme jídelníček v případě stravovacích omezení a diet.

 
 
 
 
 
 
 
 
Logo-01.png

Aktuální

Kontakty

Pobočky

 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
Letni program s Emmetem web2.jpg

Přihláška na letní program 2020

© Copyright 2019 by Genius School