OTEVÍRÁME ZÁKLADNÍ ŠKOLU GENIUS SCHOOL

Aktualizace: dub 8

Od 1.9.2021 otevíráme naši základní školu s česko-anglickým integrovaným tematickým programem, která přirozeně vyrůstá a navazuje na vzdělávání v našich mateřských školách. Studenti získají pevné osobnostní základy a vědomosti, na kterých budou moci stavět.


Proč naši základní školu otevíráme? Zde jsou slova našeho pana ředitele:

"Naši školu otevíráme především proto, že ji potřebujeme.

​Jednak naše vlastní děti dorostly do školního věku a s ohledem na úroveň našich mateřských škol, se nám nepodařilo najít takovou základní školu, která by splňovala alespoň většinu našich kvalitativních požadavků. Někde nám chyběla angličtina, jinde denní pobyt venku, ale většinou nám chyběl individuální přístup k dětem.

Zadruhé základní školu již několik let chtějí naši rodiče. Pracovali jsme několik let intenzivně s jejich dětmi, rozvíjeli jejich nadání a když pak děti přešly na základní školu, často se jejich výsledky a přístup zhoršil. To nám potvrdilo unikátnost našeho přístupu a vzdělávacího programu."