Jedeme online

Aktualizace: bře 19

Na začátku měsíce byly naše školky a jesle uzavřeny v souvislosti se zhoršující se zdravotní situací v naší zemi. V průběhu prvního týdne jsme přešli na online výuku pro školku a předškoláky. Online výuka pro děti je velice důležité, protože zůstávají v kontaktu se svými kamarády a se svou školní komunitou a hlavně tráví svůj čas efektivně dalším vzděláváním. Děti mají režim a rodiče nemusí vymýšlet program pro děti.


Výuka online je samozřejmě více náročná na pozornost dětí, to jsme si vyzkoušeli v předchozích měsících, kdy jsme měli třídy v karanténě. Z tohoto důvodu je program, jeho téma, forma a časový rámec, co nejvíce přizpůsoben potřebám dětí.


Online výuka probíhá v českém a anglickém jazyce.