top of page

🧬 Vědecký den na ZŠ pro předškoláky

Žáci 3. a 4. třídy se ocitli v roli učitelů, aby si budoucí školáci z přípravné třídy GOLDFISH mohli vyzkoušet, jaké je to být žákem na naší základní škole GENIUS. V rámci Vědeckého dne, který na základní škole proběhl 12. 1. 2024 žáci dětem představili hravý výukový program. 


V dopoledních hodinách přijely předškoláci ze třídy GOLDFISH do základní školy GENIUS v Krči. Vědecký den začal posilňující svačinkou, hned poté se děti rozdělily do skupin, aby mohly navštívit jednotlivá stanoviště. Paní ředitelka všechny přivítala a představila pokusy a úkoly, které si starší děti připravily spolu se svými vyučujícími. U každého úkolu byli připraveni dva školáci, kteří se ocitli v roli učitelů a vysvětlovali, jaký úkol mají jejich budoucí spolužáci splnit. 



  • telefonování pomocí kelímků a provázku

  • rozkvétající kytičky ve vodě

  • různá bludiště a hlavolamy

  • 3D představivost

  • horký led




To vše jsou pokusy a úkoly, jakými se naši žáci učí teoretickým znalostem i praktickým dovednostem. Podobné úkoly rozvíjí talent a zároveň se žáci učí zábavnou formou obory, které by je z knih tolik nezaujaly. 


Děti v nižších ročnících školky si podobnou akci zažijí jako předškoláci a věříme, že jim program připraví na oplátku děti z nynější třídy GOLDFISH, kteří nastoupí do našeho programu do 1. třídy



Poděkování patří našim žákům ze 3. a 4. za přípravu programu pro děti ze třídy GOLDFISH. 

51 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page