top of page

1.9. Velký den! PRVNÍ první TŘÍDA v lavicích

1.9. nám nastoupili studenti do PRVNÍ první třídy. Tento slavnostní školní den proběhl v nadšené atmosféře. Nástup dětí k základnímu vzdělávání je dojemným okamžikem pro všechny.


Rodiče s prvňáčky se sešli před budovou školy, kde se studenti ve školních uniformách spolu s rodiči fotografovali před parádní balónkovou bránou, kterou nám postavila paní Lenka ze Svatby Od Maud.


Následně se všichni hromadně přesunuli do třídy, kde je uvítal pan ředitel a paní ředitelka svým proslovem a představili učitele. Prvňáčky bude tento školní rok provázet česko-anglický tým, slečna Dominika a Mr.David.


Svou třídu viděli děti i rodiče poprvé. Krásný prostor přímo vybízí ke studiu. Největším lákadlem byla samozřejmě interaktivní tabule, kterou si studenti chtěli ihned vyzkoušet. Po krátké snídani a prozkoumání třídy se děti s rodiči rozloučily a vydaly se na svou studijní cestu.Naše základní škola GENIUS School má za cíl připravit děti komplexně na další vzdělávání bez ohledu na směr, který si vyberou. Děti získají pevné osobnostní základy a vědomosti, na kterých budou moci stavět. Učí se kriticky a samostatně myslet a prezentovat sebe sama. Forma výuky je nastavena tak, aby byla pro děti přirozená, nenásilná, zábavná a především budovala dětem zdravé sebevědomí a chuť získávat další vědomosti.


83 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

🌍Den Země

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page