top of page

💙 M I N D F U L N E S S 💆🏻‍♀️💆🏻‍♂️

Aktualizováno: 11. 3. 2022

Mysl člověka je v moderním světě zahlcena informacemi a myšlenkami. Z toho pramení neustálý tok myšlenek, který nás, pokud se s tím nenaučíme pracovat, odtrhává od reality a od prožívání našeho života a vnáší nám do něho stres a zvyšuje negativní emoce. V našich školách věříme, že aby studenti byli úspěšní v akademickém životě, ale také především šťastně, spokojeně a naplněně žili svůj osobní život, tzv. #WELLBEING, je důležité posilovat jejich mentální odolnost a zahrnout sociálně-emoční učení do základu vzdělávacího programu. Společně s Motion Digital proběhla v minulých třech týdnech řada školení pedagogů a dětí v praxi #MINDFULNESS, která je naučí pracovat se svými emocemi, se svými myšlenkami, s pozorností a se sebou samým. #Mindfulness praxe může být přínosem pro děti každého věku a v každé vývojové fázi. Ale samozřejmě nejen pro děti. Posílit sebekontrolu, snížit stres či úzkost, zlepšit imunitu či zvýšit dobrou náladu by přece chtěl každý z nás.


Co je to MINDFULNESS? Možná ne všem z Vás je tento pojem je znám. Mindfulness se těžko charakterizuje jedním slovem, často je však do českého jazyka překládáno jako všímavost, případně uvědomělost.

Dr. Jon Kabat Zinn, zakladatel Mindfulness, charakterizuje Mindfulness jako:“ uvědomění, které pramení ze záměrného zaměření pozornosti na přítomný okamžik bez posuzování a s přátelským zájmem.”

Mindfulness vychází z Buddhistické filosofie, která je stará přes 2500 let. Cílem tohoto učení je osvojení si dovednosti, při níž jsme schopni zaměřit svou pozornost na to, co se odehrává v našem těle, ale i mimo něj. Intenzivně prožívat počitky našich smyslů. Slouží k seberegulaci při emočně náročných situacích. Díky mindfulness si tak můžeme při těchto situacích udržet zdravý odstup a nenechat se impulzivně strhnout emocemi.

Jaké jsou BENEFITY mindfulness?

💙 Snížení stresu u dětí, dospívajících a dospělých

💙 Zlepšení pozornosti, paměti a akademických výsledků

💙 Pomáhá soustředění dětem s poruchou pozornosti (ADHD apod.)

💙 Zvýšení empatie a laskavosti k sobě i druhým

💙 Zlepšení celkového fyzického i psychického stavu

💙 Snížení zánětlivosti v těle i na úrovni epigenetiky

💙 Podpora léčby depresí, úzkostí, poruch příjmu potravy a dalších psychických poruch a onemocnění

Jak probíhá REALIZACE školení? V pondělí 7. 2. 2022 proběhlo pod vedením dvou velice uznávaných lektorek, Jany Kyriakové a Mgr. Jany Hubertové z MOTION DIGITAL, školení celého týmu. Pedagogům byly osvětleny základní myšlenky Mindfulness, z čeho se vychází, jaký může mít tato dovednost vliv na děti, jak ji lze dále rozvíjet a podporovat. Nechyběly ani praktické ukázky, kdy si pedagogové mohli sami na sobě vyzkoušet správné dýchání, meditaci, či cvičení k rozvoji koncentrace, pozornosti.


Hned další den se veškerá teorie proměnila v praxi. Praktická část školení se skládala ze tří částí, během nichž byly pedagogům předvedeny jednotlivá cvičení a postupy jak posilovat u dětí mindfulness.

Děti, stejně jako pedagogové, byly na počátku tázány, co je to pozornost, jak si ji představují. Pro lepší přiblížení dětskému chápání, lektorky připodobnily pozornost k malému štěňátku, které je velice zvídavé a rádo chodí zkoumat svět. Abychom pozornost dokázali cíleně na něco zaměřit a “neutíkala nám”, je třeba tréninku. Stejné je to se štěňátkem. Zpočátku se vydržíme zaměřit např. na vnímání našeho těla jen na krátký okamžik, budeme-li ale tuto dovednost trénovat, bude se postupně doba koncentrace prodlužovat.

Aby se dětská pozornost zklidnila, byla s dětmi realizována jógová cvičení, kterými se podporuje nejen fyzická zdatnost dětí, správné držení těla, či rovnováha, ale i nácvik správného hlubokého dýchání. V jeho průběhu dochází k harmonizaci parasympatického i sympatického nervového systému, koncentraci a posílení okohybných svalů.


Pro lepší znázornění dýchání a toho, jak dech funguje, byla dětem představena pomůcka #Hobermansphere (“míček”, který lze roztáhnout a smrštit, stejně jako naše plíce, či bránici).


Další velice pěkná názorná pomůcka byla průhledná sklenice s vodou a se třpytkami. Mentorka dětem rozvířením obsahu ukazovala, jak je naše mysl plná myšlenek a jak se dokáže zklidnit až již ve sklenici plulo jen pár třpytek.


Bylo velice zajímavé, jak na praxi reagovali dívky a chlapci zvlášť. Dívky byly od začátku klidnější a vnímavější ke všem podnětům. Chlapcům chvíli trvalo než se zklidnili, ale pak, ke konci praxe, si někteří sami vyžádali například delší odpočinek, protože si uvědomili, jak se v pocitu uvolnění dobře cítí.

Školení Mindfulness bylo velice přínosné především i pro naše pedagogy, kteří mohou praxi zařadit i do svého soukromého života. Zařazení do školního programu je pravidelné jak v našich mateřských školách, tak hlavně i na základní škole.


Věříme, že osvojení si těchto dovedností, může v budoucnu velmi pozitivně ovlivnit vývoj dětí, které jste nám svěřili do péče a pomohou nám tak dále posílit rozvoj jejich potenciálu a mentální odolnosti, která je tak důležitá pro život v dnešním rychlém světě.
164 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page