top of page

Kurz Hravého inline bruslení

Letos poprvé se naši studenti účastnili týdenního kurzu in-line bruslení a my jsme moc rádi, že se tento kurz mohl realizovat. Studenti si příjemnou a nenásilnou formou budují vztah k dalšímu ze sportovního odvětví, učí se odhadovat své síly, říci si o pomoc. Chápou rizika sportu a už ví, jak některým z nich předcházet (např. tím, že budou mít chrániče a helmu). Veškeré tyto dovednosti rozvíjí jednotlivé oblasti kompetencí studentů ať už k učení, řešení problémů, či kompetence komunikační a sociální.

Kurz Hravého inline bruslení je součástí projektu Předškolní sport, který sdružuje jednotlivé aktivity, jako například Kurz hravého lyžování, který v našich školách proběhl v minulém školním roce.


Nyní se společně s námi, pojďte podívat, jak Kurz Hravého inline bruslení probíhal😊. ❗ BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Celý kurz se pořádal v areálu SANK v Běchovicích. Jeho výhodou je uzavřená in-line dráha (jediná v ČR), na níž studenti mohli bezpečně trénovat, aniž by hrozila srážka s cyklisty či chodci. V případě špatného počasí, byla studentům k dispozici nová cvičebna s umělým povrchem a zrcadly. Kromě zajištění bezpečnostních podmínek vnějších (prostředí v němž se studenti budou vzdělávat), se dbalo i na bezpečnost “vnitřní”. Naši sportovci, byli poučení o bezpečném chování na cyklostezkách, ale i mezi sebou. Bylo jim vysvětleno, proč jsou důležité chrániče a jak se chovat v případě úrazu. 🤸🏻‍♀️ VZDĚLÁVÁNÍ HRAVOU FORMOU Jízda na bruslích, vyžaduje značné úsilí a odvahu. Byť se to nezdá, je to obdobně náročné (možná i více), než jízda na kole. Studenti aktivně zapojují vnitřní svalstvo, trénují stabilitu na nestabilních kolečkách, zapojují obě mozkové hemisféry, aby se dokázali pohnout vpřed a o tom, že musejí vnímat ještě slova instruktora a kamarády, aby do sebe nenabourali, není třeba mluvit. Učení se je náročný proces a aby se nestalo jen nudným “biflováním” je třeba z něj udělat zábavu!😉

Výuka začínala pokřikem, který v našich studentech probudil toho správného sportovního ducha. Nechybělo zahřátí a protažení svalů a mohlo se jít na věc!


Hravé inline bruslení, pokrč nohy v koleni! Kolečka se otáčí, všichni skvěle zatáčí. Pojedeme jako draci, my jsme přeci závoďáci!

Studenti se během týdne naučili:

  • předjíždět tyč, která se stále snižovala (získávali tak jistotu v předklonu a učili se mít pokrčené nohy)

  • projíždět slalom (učení se zatáčet)

  • techniku “buřtíků” (cvik, kdy během jízdy studenti dávají nohy od sebe a k sobě a tím postupně brzdí)

  • sbírání předmětů ze země (opět cvičení na stabilitu)

  • housenku (tlačení se ve dvojici, kdy člen vpředu stojí v základním postoji a druhý člen jej tlačí)

  • “pizzu” ( špičky bruslí sportovci dají k sobě a tím zastaví na místě)

  • jízdu do mírného kopečka a z něj

Vše probíhalo hravou formou, kdy pro studenti byly nachystané štafety, “opičí dráhy”, či jiné hry. Mezi velice oblíbenou patřila např. hra na nemocnici, během níž byl jeden student bacil a chytal ostatní, ten koho chytnul” zamrzl” v základním postavení na místě a čekal, než jej “záchranka”, tedy kamarád, odtlačí do “nemocnice” (vyznačené místo), v níž se uzdraví a opět se vrací do hry.

Závěrem celého týdne byly závody, během nichž si studenti otestovaly získané dovednosti. Na každého čekala medaile a diplom🤩.

Děkujeme týmu Předškolního sportu za tak skvělé aktivity, které zpestřují náš program. Těšíme se na další výjezd, opět za rok!


75 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page