top of page

Hodnocení České školní inspekce

Jsme velmi rádi, že se můžeme řadit mezi ty, kteří se snaží prolomit prozatímní nepříliš dostatečnou osvětu v oblasti vzdělávání nadaných dětí a  v rozvoji dětského #potenciálu. Proto nás velmi potěšilo hodnocení #ČŠI. Ta zdůraznila tyto silné stránky školky:


  • Účelná podpora nadaných dětí. 

  • Zpracovaná podpůrná opatření (individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory). Ta jsou efektivně realizována v praxi.

  • Díky realizaci podpůrných opatření jsou nadané děti systematicky vedeny k maximálnímu rozvoji svého potenciálu.

  • Cílem vzdělávání je vychovávat děti k samostatnosti a k osvojování základních hodnot v bilingválním prostředí v součinnosti s rodinou.

  • Rozvržení přímé pedagogické činnosti umožňuje výbornou součinnost učitelského sboru. Tím je zajištěna možnost individuálního přístupu ke všem dětem a respektování jejich potřeb.

  • Vzdělávání v obou třídách bylo doprovázeno vlídnou, rodinnou atmosférou. Z velmi dobré a přátelské úrovně vzájemné komunikace v českém i anglickém jazyce byla zřejmá důvěra dětí k pedagožkám i lektorkám. Přirozenou formou byl prezentován anglický jazyk (v součinnosti rodilé mluvčí a učitelky). Uplatňování prvků #Montessorri pedagogiky při dovednostně praktických činnostech vhodně rozvíjí smyslové vnímání dětí.

  • #Bilingvní vzdělávání, probíhající prostřednictvím prožitkového a situačního učení, výborně podporuje rozvoj jazykové gramotnosti dětí. Každodenní přirozená komunikace s rodilými mluvčími, kteří spolupracují s pedagožkami v průběhu vzdělávání, vytváří velmi dobré základy pro další rozvíjení komunikačních dovedností dětí v anglickém jazyce, u cizinců v českém jazyce.

  • #Efektivní vzdělávání dětí mladších tří let v součinnosti učitelky s chůvou.

Máme velkou radost, protože nám potvrdili, že to co děláme a jak to děláme, děláme dobře a to nás motivuje být ještě lepší:-D.56 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page