top of page

Celková diagnostika dítěte

Představte si malého Tomáška. Celé dny by si nejraději stavěl z Lega a hrál na tabletu Minecraft. Rád luští záhady a zajímá se o to, jak funguje letadlo. Ale nebaví ho například vyprávět či poslouchat příběhy a při těchto situacích neudrží pozornost. Důležité je dodat, že to není Tomáškova chyba. Zkrátka se tak nenarodil. Jeho učitel, který zná Tomáškovu osobnost ví, že Tomášek je mimořádně nadaný v logicko-matematickém a konstruktivním směru. Při výuce počítání zapojí Lego kostičky a když se Tomášek má dozvědět něco o přírodě, zapojí se logická aktivita, která ho bude bavit. Pokud nastane čas poslouchání a převyprávění příběhu, dostane Tomášek od učitele do ruky tematické předměty, které pomohou udržet Tomáškovu pozornost a vzbudí jeho představivost. Takto se posiluje jeho sebevědomí a roste radost z učení.


Úkolem dobrého učitele je poznat osobnost dítěte a nastavit mu takové vzdělávací procesy a plány, aby dítě vzdělávání bavilo a byl využít jeho potenciál. Touto cestou získá sebevědomí a pozitivní vztah k učení. Pro individuální práci s dětmi a nastavení kvalitního podpůrného a stimulačního programu je nutné znát celkový vývoj dítěte a jeho úroveň, v naší škole především úroveň nadaní či potenciálu dítěte. 

Nejpřesnější cesta jak poznat osobnost dítěte je skrze diagnostiku.

Psycholožka Mgr. Margareta Johnová působící v našich mateřský školách GENIUS říká: “Psychodiagnostika dětí je odborná metoda využívaná především v poradenské a klinické psychologii, která má za cíl poznat osobnost dítěte – podle zvolené konkrétní metody může zkoumat jeho osobnostní vlastnosti, temperament, intelektový potenciál, specifické dovednosti a případné poruchy vývoje. Včasnou diagnostikou můžeme podchytit nejen případné poruchy a zpoždění ve vývoji, ale také zjistit potenciál dítěte, úroveň jeho kognitivních schopností a rozložení jednotlivých typů inteligence a hlavní oblasti nadání. Již v raném věku tak můžeme získat informaci o silných i slabých stránkách dítěte, ty silné pak můžeme dále rozvíjet a ty slabé se naopak snažit kompenzovat. ”Mateřské školky GENIUS v rámci vlastní vzdělávací koncepce GENIUS MIND rozvíjí děti hlavně v souladu s jejich potřebami a zároveň s důrazem na individuální charakteristiky každého z nich. Na základě této filozofie využívá školka nejkvalitnější diagnostický systém sledující celkový vývoj dítěte a nedílnou součástí týmu mateřských škol je kromě zkušených pedagogů i psycholog.


Poznání osobnosti dítěte je důležité i pro rodiče. Mohou díky tomu pomoci nasměrovat své dítě na takové školy, které je budou bavit a naplňovat. Tomáška by rodiče měli podpořit a cíleně připravovat spíše ke studiu na technických školách nežli na humanitních.


Individuální diagnostika trvá v přepočtu téměř deset hodin – od samostatné práce dítěte po zpracování výsledků, nastavení programu a doporučení, předání výsledků a konzultace ve vzdělávacím týmu (psycholog, speciální pedagogové, hlavní pedagogové a zároveň průvodci dětí), až po osobní konzultace a poradenství pro rodiče. Diagnostika je v hodná pro děti od 4 do 10 let. Diagnostiku nabízíme i externě.


A proč je správné vzdělávání pro děti důležité? Zde jsou zcela vystihující slova psycholožky Mgr. Margarety Johnové:

“Největším darem, který mohou rodiče svým dětem kromě života samotného dát, je rozvíjet a sytit jejich duševní potenciál, včas ho rozpoznat a nenechat ho vyhasnout… Díky tomu budou moci z dětí vyrůst seberealizovaní a kompetentní lidé s vysokou sebeúctou a respektem k druhým bytostem, kteří se budou aktivně podílet na budování lepšího světa.”
306 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page