top of page

🍂 Adaptační pobyt na Kolínské boudě

Na začátku školního roku se děti ze základní školy vypravily na adaptační pobyt do Krkonoš. Naším domovem pro tento týden byla historická Kolínská bouda, která stojí na hřebenu jednoho z vrcholků v Peci pod Sněžkou.


Na začátku každého školního roku se celá naše škola účastní adaptačního pobytu v přírodě. Pojem adaptace označuje proces přizpůsobení se novým podmínkám, v našem případě si děti zvykají na přechod ze školky do školy. Mění se jejich sociální role, přibývá zodpovědnosti a změní se také jejich sociální prostředí, zvyšují se nároky na soustředěnou práci. Nástup do školy tedy představuje mimořádný nápor v oblasti prožitků i poznání. Výzkumy ukazují, že pokud se učení odehrává v bezpečném prostředí, ve kterém jsou jasně daná pravidla a ve kterém jsou respektovány individuální potřeby dítěte, snižuje se množství stresu a zvyšuje se procento osvojených dovedností a vědomostí. Dítě si učení spojuje s pozitivními emocemi.


Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali v běžných životních situacích mimo regulované prostředí třídy. Naučí se lépe rozumět jeden druhému, prohloubí se míra empatie a vzájemné tolerance. Cílem kurzu je nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny jako např: podpora skupinové práce, vytváření bezpečné a otevřené atmosféry v kolektivu, navození skupinové identity a koheze skupiny.


Jsme si vědomi, že to, jak dítě zvládne nástup do první třídy, často ovlivňuje jeho celoživotní postoj ke vzdělávání, ale i k sobě samému a vůli na sobě pracovat. Adaptační pobyt nám pomáhá snížit riziko adaptačních obtíží, které mohou s nástupem do první třídy nastat, zejména kvůli strachu z neznámého prostředí, cizích osob i nových požadavků. Na adaptačním pobytu máme možnost jemným způsobem navázat s dětmi kontakt a vytvořit pro ně hravé a zároveň bezpečné prostředí, ve kterém se přirozeným způsobem budou moci sžít s ostatními spolužáky a pedagogy.


Pro náš adaptační pobyt jsme si vybrali, na základě našich pozitivních zkušeností, opět Kolínskou boudu v Krkonoších. Kolínská bouda jako taková vznikla před skoro 100 lety, kdy jí Odbor kolínský v rámci Klubu čsl. turistů odkoupil od původního majitele, odtud má také své jméno. Bouda prošla několika rekonstrukcemi, ale její ráz starobylosti, skromnosti a nostalgie je stále dochován. I po tolika letech patří mezi vyhledávaná turistická ubytování a my ji s našimi školami navštěvujeme především pro štědré prostory, přátelský a ochotný přístup personálu a překrásné okolí, které umožňuje rozmanitý program v přírodě.


Jedním z našich cílů bylo se seznámit se spolužáky a naučit se orientovat v přírodě. První den jsme poznávali okolí boudy, které nám nabídlo spoustu možností - hřiště, les a výběh pro kozy, lamy a ovce. Večer jsme si rozdělali oheň, upekli buřty a zazpívali známé písně a samozřejmě nesměla chybět i naše hymna. Poté, co jsme se naučili pravidla přežití v přírodě, kdy se starší děti naučily dokonce rozdělávat oheň a pracovat s mapou, jsme si nově nabyté znalosti mohli vyzkoušet v praxi. Vydali jsme se totiž na celodenní výlet přes rašeliniště na Černou horu. Za odměnu jsme si večer dopřáli relax ve vyhřívaném bazénu. Všechny nově získané vědomosti a znalosti se nám náramně hodily i předposlední den při hledání ztraceného pokladu, který byl ukryt nedaleko Kolínské boudy. Náš pobyt na čerstvém vzduchu jsme zakončili všichni společně zábavným večerem s diskotékou a věřte, že některé z tanečních kreací našich studentů neměly konkurenci 🙂.


Podzimní adaptační pobyt se nám moc povedl a i přes chladnější počasí, nám svítilo sluníčko a děti si ho moc užily. Děkujeme Kolínské boudě a těšíme se opět na viděnou!140 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page