top of page

🏋️‍♀️Trenéři ve škole

Rugby, basketbal, judo, fotbal ale i gymnastiku si naši žáci mohli vyzkoušet v hodinách tělocviku pod vedením profesionálů. Naše Základní škola GENIUS se zapojila do programu Trenéři ve škole. Tento program přivádí proškolené sportovní trenéry do hodin tělesné výchovy na 1. stupni základních škol, kde pravidelně spolupracují s učiteli na rozvoji správného a pestrého pohybového programu pro děti. Naši žáci si mohli během celého školního roku vyzkoušet různé sporty.


Program se poprvé objevil na základních školách v Praze 6 v roce 2019 a postupně se rozšířil do dalších městských částí Prahy. Později se přidala další města a obce. V současné době je zapojeno do programu 694 tříd ze 142 základních škol v 25 lokalitách po celé ČR.


Trenéři ve škole se snaží o vybudování vztahu k pohybu a vytváří pozitivní vazbu dětí k pohybovým aktivitám, které ovlivňují jejich fyzické i mentální zdraví a rozvoj mozku. To dětem pomáhá i k lepším studijním výsledkům.  V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Jednotlivé sporty se na školách střídají po měsíčních blocích. Také je kladen důraz na spolupráci s učitelkami a jejich zapojení do samotných cvičení a her. 


Každý měsíc se žáci věnovali jinému sportu a postupně přicházeli trenéři specializující se na tanec, gymnastiku, fotbal, rugby, basketbal a judo. Fotbal byl rozložen do hodin tělesné výchovy po celý školní rok a byly přítomni tři různí trenéři, kteří se starali o to, aby děti získaly co nejvíce zkušeností a dovedností.


Na hodinách je vždy přítomen učitel tělesné výchovy Roman a další tandemový učitel nebo asistent. Děti mají možnost se nejen seznámit s konkrétním sportem, ale také si vyzkoušet různé hry s ním spojené, zapojit se do pohybových aktivit a naučit se pravidla. Díky této rozmanitosti získávají děti širší spektrum dovedností a zážitků.


Trenéři, kteří k nám přicházejí, mají bohaté zkušenosti s výukou dětí z různých škol. To má pozitivní vliv na naše žáky, protože jim pomáhá rozvíjet houževnatost a odolnost, což jsou vlastnosti, které jim někdy chybí.

Program trenéři ve škole je z pedagogického hlediska velmi výhodné z několika důvodů:


1. Specializované znalosti a dovednosti

Trenéři jsou odborníci ve svých sportech, což znamená, že mají hluboké znalosti a dovednosti, které mohou předat dětem. To umožňuje poskytovat kvalitní výuku, která může být více zaměřená na techniku a správné provádění pohybů.


2. Motivace a inspirace

Trenéři mohou být pro děti vzorem a motivací. Jejich nadšení a profesionalita mohou inspirovat děti k většímu zájmu o sport a pohybové aktivity, což může vést k celoživotnímu zájmu o zdravý životní styl.


3. Rozmanitost v tělesné výchově

Zařazení různých trenérů umožňuje dětem seznámit se s širokou škálou sportů a pohybových aktivit. To zvyšuje jejich všestrannost, rozvíjí různé svalové skupiny a zlepšuje celkovou fyzickou kondici.


4. Individuální přístup

Trenéři mohou lépe identifikovat silné a slabé stránky jednotlivých dětí a poskytnout jim cílenou podporu. Tento individuální přístup je klíčový pro efektivní rozvoj každého žáka.


5. Aktualizace a inovace ve výuce

Trenéři, kteří jsou aktivní ve svých sportovních disciplínách, přinášejí do výuky nejnovější metody a trendy. To zajišťuje, že tělesná výchova je aktuální a reflektuje současné znalosti a přístupy ve sportovním tréninku.


6. Rozvoj měkkých dovedností

Sportovní aktivity vedené trenéry podporují i rozvoj důležitých měkkých dovedností, jako je týmová spolupráce, disciplína, respekt k pravidlům a fair play. Tyto dovednosti jsou přenositelné i do dalších oblastí života dětí.


7. Prevence zranění

Trenéři mají znalosti o správném provádění cviků a technik, což může pomoci předcházet zraněním. Kromě toho mohou poskytnout rady ohledně správného rozcvičení a regenerace po sportovním výkonu.


Přítomnost trenérů na hodinách tělesné výchovy přináší mnoho výhod, které přispívají k celkovému rozvoji dětí jak po fyzické, tak psychické stránce. Děkujeme organizátorům programu Trenéři do škol, jejich sponzorům a hlavně skvělým trenérům za tak skvělý program! Děti byly z hodin nadšené! ​


80 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page