top of page

👨🏻‍💻 Informatika ve 3. a 4. třídě

S každým dalším rokem fungování naší základní školy rosteme a s tím jde ruku v ruce i rozšiřování učebních osnov pro jednotlivé ročníky. V letošním školním roce proto přibyl žákům 3. a 4. třídy nový atraktivní předmět - Informatika. Učivo Informatiky můžeme rozdělit do čtyř tematických bloků:

  1. kódování a přenos dat, modelování,

  2. příprava pro algoritmizaci, efektivní postupy a algoritmy,

  3. digitální technologie a základy bezpečnosti,

  4. tvorba digitálního obsahu.

První tři témata jsou zaměřena na práci bez počítače a pomáhají žákům porozumět základní principy informatiky a učí žáky přemýšlet nad danými problémy. Zjednodušeně bychom mohli říci, že rozvíjí jejich logické myšlení.

V prvním bloku jsme začali šiframi a pomocí šifer byl žákům představen princip kódování dat. Nyní jsme pokročili ke kódování textu pomocí binárního kódu Tleskni-Dupni, který nám nyní nahrazuje ty známé jedničky a nuly, pomocí kterých počítače kódují veškerá data. V části modelování jsme se naučili zapisovat složitější problémy pomocí jednoduchých obrazových schémat. Také jsme se seznámili s úplnými základy výrokové logiky (pravidla oblékání pirátů apod.), které využijeme nejen v informatice, ale setkáváme se s nimi i v běžném životě.

V druhém bloku se během listopadu a prosince seznámíme se základy algoritmizace a programování. Učíme se nejen porozumět algoritmům, ale také je vytvářet a efektivně používat. S programováním začínáme formou blokového programování na platformě code.org.

Ve třetím bloku se seznámíme nejen s fungováním počítačů a dalších zařízení, ale také projdeme otázku digitální bezpečnosti - tedy problematiku sdílení osobních údajů, bezpečného a nebezpečného chování na internetu a sociálních sítích a v neposlední řadě také internetové reklamy, hoaxy, falešné zprávy apod.

Čtvrtý blok je již plně zaměřen na ovládání počítače a práci s jednotlivými programy, jako je textový editor či internetový prohlížeč. Mapu vybraných dovedností spadajících do tohoto bloku můžete najít v učebnicích.

Pro naše žáky je zapojení informatiky do vzdělávacího programu velice atraktivní a pro jejich fungování v dnešním světě jsou tyto znalosti velice důležité.

104 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page