top of page

🎄Dobro peče celý GENIUS

V předvánočním čase se všechny naše pobočky rozhodly podpořit různé dobročinné aktivity, a to jak ve prospěch zvířat, tak i ve prospěch lidí v naší komunitě. Projekty zaměřené na bezpečnost na přechodu, spolupráci s Domovem Palata pro lidi se zrakovým postižením, pomoc zvířecímu útulku a dobročinné akce na základní škole. To všechno jsou inspirující aktivity, které mají pozitivní dopad na komunitu a přináší hřejivý pocit nám všem, kteří se jich zúčastnili.


V rámci mateřských školek jsme obnovili pro sociálně zaměřený projekt “Kamarád”, který má u dětí především podporovat sociální a emocionální vývoj a to jak ve společnosti, tak i v mateřské škole. Projekt má za cíl skrz prožitkové aktivity rozvíjet sebepoznání dětí, poznávání vrstevníků a dospělých, rozšiřovat komunikativní dovednosti a předpoklady pro kooperativní chování. Má za cíl ukázat dětem, jak udělat radost, jak svým vrstevníkům, tak lidem o několik generací starší, a tím v nich rozpoutat sociální cítění a zvyšování sebevědomí.

Každá pobočka mateřské školy si vybrala svůj projekt a vrhla se na jeho realizaci. 


Sbírka pro útulek Hope

Nejstarší děti ze strašnické pobočky si odhlasovaly pomoc domácímu psímu a kočičímu útulku Hope, který se nachází kousek od školky. Samy zavolaly paní majitelce a domluvily se, co by místní zvířátka nejvíce potřebovala a následně pomocí sbírky požádaly o pomoc rodičů, kteří začali nosit všemožné psí a kočičí dobroty, deky a hračky. V první polovině prosince se děti vypravily předat celou sbírku paní majitelce, která byla za množství darů velmi vděčná. Povyprávěla dětem o tom, jak se o zvířátka stará a že má každé svůj vlastní pelíšek. Útulek Hope poskytuje dočasný domov pro pejsky a kočičky, kteří neměli to štěstí a nikdy nezažili domov. Na tomto místě věří, že každé z nich má právo na druhou šanci a místo plné lásky pro život a svojí často dlouhou péčí bok po boku (jako by byli jejich vlastní) jim k tomu pomáhají.


Bezpečnost na přechodu

Projekt dětí z pobočky Olivka je inspirován dopravní nehodou při přecházení silnice naší tety od nejmenších dětí z pobočky. Ačkoliv děti vědí, co se stalo a že se bude teta ještě dlouho doma léčit, velmi často se ptají, jak se teta má a kdy se vrátí. I to nás dovedlo k tomu celou nešťastnou událost dále zpracovat a aspoň se pokusit o zajištění větší bezpečnosti přechodů. V rámci projektu si děti připomněly, jak se máme na veřejných komunikacích chovat bezpečně nejen jako chodci, ale také jako řidiči. Nacvičily si dopravní značky a správné přecházení komunikace opět z pohledu chodce i řidiče a dalších účastníků silničního provozu. Děti také celou událost výtvarně zpracovaly, aby bylo možné odeslat dopis na Městskou část Prahy 4 s žádostí o zajištění větší bezpečnosti onoho přechodu. V napětí čekáme, zda se dočkáme odpovědi.


Vystoupení pro seniory

Smíchovská pobočka si jako svůj projekt vybrala spolupráci s Domovem Palata, který poskytuje služby lidem se zrakovým postižením, kteří nemohou či již nechtějí žít ve svých domovech. Obyvatelé jsou převážně starší lidé, o to víc je potěšila návštěva našich dětí z třídy Blue a Yellow, které jim nastoupené na pódiu zazpívaly koledy a zarecitovaly básničky. Všem také jako dárek předaly vlastnoručně vyrobený a zdobený perníček. A jelikož bylo potřeba upéct a ozdobit opravdu hodně perníčků, spojily se všechny pobočky a pekl a zdobil celý GENIUS☺️. Nejen, že se podařilo napéct potřebný počet, ale vzájemná výpomoc a semknutí všech poboček pro nás dodalo ještě větší hloubku všem našim předvánočním dobročinným projektům.


Dobročinné aktivity na základní škole

Základní škola se do dobročinných aktivit zapopuje v průběhu celého roku, takže i v předvánočním čase nezůstala pozadu. První z projektů byl Krabice od bot. Jedná se o akci Diakonie ČCE, která má již třináctiletou tradici a dnes se jedná o největší sbírku vánočních dárků v Česku. Jejím smyslem je potěšit o svátcích sociálně znevýhodněné děti. Do projektu se zapojili žáci 1. a 3.-4. třídy, každá třída naplnila jednu chlapeckou a jednu dívčí krabici pro děti ve stejném věku jako děti ve třídě. Ty pak pedagogové předali na sběrné místo, kde se postarají o to, aby se krabice dostaly kam patří. Druhým podpořeným projektem se stala Ježíškova vnoučata, celoroční projekt Českého radiožurnálu, který vrcholí předvánoční sbírkou. Na tu putoval výtěžek z jarmarku rukodělných výrobků dětí, každá třída měla vlastní prodejní stánek, v rámci vánoční besídky na základní škole.


Rozvíjení sociálních dovedností je pro dítě v předškolním i mladším školním věku jednou z nejdůležitějších potřeb. Dítě s dobrými sociálními dovednostmi dostává od svého okolí více pozitivních zpětných vazeb a tím se podporuje jeho sebevědomí, přinášejí se pocity spokojenosti, což ve výsledku funguje jako prevence pozdějších problémů. A proto se i my v našich GENIUS školách na tuto dovednost zaměřujeme.


Ačkoliv jsou Vánoce časem radosti, obdarovávání a lásky, nemůžeme zapomenout na ty, na které se štěstí tolik neusmálo. Právě proto jsou tyto dobročinné akce tak významné – přinášejí světlo do životů těch, kteří se možná cítí v tomto čase opuštěni a smutní. Proto jsme velice vděční, že se naše mateřské a základní škola staly součástí, rozdávají laskavost a na pomoc druhým nezapomínají.


Všem, kteří se podíleli na těchto dobročinných projektech, patří velký dík!


Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje celý GENIUS tým.
77 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page