top of page

🗣 Anglický jazyk v GENIUS školkách

Ve světě, který se neustále stává více propojeným, je důležité, aby děti získaly schopnost porozumět a komunikovat v různých jazycích od nejranějšího věku. Mateřské bilingvní školy představují efektivní přístup, který umožňuje dětem získat jazykové dovednosti již v útlém věku. 


Pod pojmem bilingvní vzdělávání, si lze představit výuku, jež je realizována ve dvou jazycích. Avšak je důležité dbát na rozvoj jak jazyka mateřského, tak i cizího. Výuka je tedy koncipována tak, aby její forma i obsah studenty rozvíjela, motivovala je vstřebávat nové poznatky, nicméně je nepřehlcovala, neboť pak by mohlo dojít k vytvoření si negativního vztahu k jazyku a jeho učení se. 


V našich mateřských školách je angličtina přirozeně zařazována do denního režimu, již od těch nejmladších dětí a to s ohledem na jejich individuální schopnosti a věk. Pod vedením našich pedagogů se děti ponořují do bohatého česko-anglického programu, který je pečlivě navržen tak, aby rozvíjel jejich jazykové dovednosti přirozenou formou. Vzdělávací činnosti jsou rozděleny do anglických a českých bloků. Děti se setkávají s anglickým jazykem denně. Jedná se o ranní pozdravy nebo krátké pokyny (wash your hands, clean up). Intenzivně jazyk procvičují v rámci anglických dnů, kdy je program veden pouze v anglickém jazyce. Během těchto dnů, které pokrývají polovinu týdne, si osvojují nejen tématickou slovní zásobu, ale učí se i tematické písně, básničky, rozvíjejí se nejen v konverzaci ale i v poslechu. 


U dětí v předškolním věku probíhá pasivní znalost jazyka, dítě rozumí a teprve v pozdějším věku začne jazyk aktivně používat a mluvit. 


Aby výuka měla i odborný směr a rámec spolupracujeme s Cambridge English a tato spolupráce umožňuje našim malým školákům nejen systematické vzdělávání, ale také příležitost později na základní škole absolvovat prestižní Cambridgeské zkoušky. 


V GENIUS mateřských školách se setkáte především s českými učiteli anglického jazyka. Proč? 


K výuce cizího jazyka je zapotřebí mít ponětí o metodice a didaktice daného jazyka, stejně jako u výuky jakéhokoliv jiného předmětu. Z tohoto důvodu na našich školách zaměstnáváme pedagogy, kteří mají zkoušky z cizího jazyka na úrovni C1, C2 a zastupují nám rodilé mluvčí. Na děti mluví pouze anglicky, aby motivace mluvit v anglickém jazyce byla stejná jako kdyby před nimi stál rodilý mluvčí. Čeští pedagogové mohou dětem naslouchat a přizpůsobovat se jim, protože individuální přístup a motivace jsou v našem vzdělávacím programu jednou z priorit.

Existuje několik výhod, které tato bilingvní forma vzdělávání poskytuje:


Bilingvní základy od útlého věku: Děti jsou schopny absorbovat nové jazyky s úžasnou rychlostí v raném věku. Angličtina je tak pro ně přirozenější a učení se jí v bilingvní škole se stává součástí jejich každodenního života.


Rozvoj kognitivních dovedností: Studie ukazují, že děti, které jsou vystaveny více jazykům od útlého věku, mají lepší schopnost řešit problémy, kritické myšlení a flexibilitu myšlení.


Mezikulturní porozumění: Učení se angličtiny v mateřské bilingvní školce poskytuje dětem možnost interakce s dětmi z různých kultur a zemí. Tím se rozvíjí jejich schopnost porozumět a respektovat rozmanitost.


Příprava na globalizovaný svět: V dnešní době je znalost angličtiny prakticky nezbytná a minimální. Děti, které se učí nejen angličtinu, ale i jiné jazyky od útlého věku, mají výhodu při hledání zaměstnání a při studiu v zahraničí.


Mateřské bilingvní školy tak představují nejen investici do vzdělání dětí, ale i do budoucnosti naší společnosti. Proto jsme rádi, že v GENIUS mateřských školách děti naleznou bilingvního prostředí, kde se mohou plně rozvinout v českém i anglickém jazyce přirozeně a hlavně s radostí.


136 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page