top of page
GENIUS kluby (2).jpg

Výsledek zápisu do 1. třídy (2023/2024)

Ředitelka GENIUS Základní škola s.r.o. 

 

dle ustanovení § 46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád) 

 

rozhodla o výsledku zápisu k základnímu vzdělávání takto: 

 

Přihlášku podalo celkem 32 uchazečů, z toho zákonní zástupci 2 dětí požádali o odklad povinné školní docházky. 

 

Na základě přijímacího řízení bylo přijato 18 dětí.

 

Registrační čísla přijatých žáků: 

 1. 02/2023

 2. 03/2023

 3. 04/2023

 4. 05/2023

 5. 06/2023

 6. 07/2023

 7. 08/2023

 8. 09/2023

 9. 10/2023

 10. 12/2023

 11. 14/2023

 12. 16/2023

 13. 22/2023

 14. 23/2023

 15. 24/2023

 16. 27/2023

 17. 32/2023

 18. 33/2023

GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page