top of page

„Inkluze a multikulturní vzdělávání
– MŠ Josefínka a Vendelínek“

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_45/0001174

 

Realizujeme - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí.

 

Témata - Princip otevřené školy, princip demokratického vzdělávání - Jak vybrat vhodnou ZŠ ( Přednáší Václav Fořtík odborný garant sekce volného času. Odborně garantuje:

  • organizaci letních zábavně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež

  • evaluace programů škol

  • P.R. Centra nadání a jeho ekonomické fungování

 

 

Realizujeme – Odborné setkání – Zájem o dění a řešení problému dané lokality – Práce s nadanými dětmi, děti s SVP - PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., ředitelka Centra nadání, Kontakt: jitka.fortikova@centrumnadani.cz, odborný garant sekce pedagogické

 

Realizujeme – Odborné setkání – Interkulturní, globální, rozvojové vzdělání, princip demokratického vzdělání, princip otevřené školy Mgr. Martina Štanclová

 

Podporujeme děti s OMJ, na škole působí dvojjazyční asistenti.

 

Organizujeme - komunitní aktivity školy -  pod projektem " JSME SPOLU" 

 

·         Výroba ptačích budek, Dlabání halloweenských dýní

·         Výroba adventního věnce, lampionkový průvod

·         Masopustní průvod v maskách, Velikonoční tvoření – barvení vajíček, Posezení pro maminky – oslava dne matek

·         Party školky – oslava narozenin celé školky

·         Olympiáda pro tatínky – oslava dne otců

·         Mezi velice oblíbenou akci patří "Pyžámkové noci", kdy děti přespí přes noc ve školce.

 

Jsme spolu - komunikační projekt školky

 

V naší školce podporujeme především čas dětí strávený společně s rodiči, který je zaštítěn oblíbeným projektem „Jsme spolu“.

 

Naše školka je otevřená rodičům.

 

Pořádáme mnoho společných odpoledních akcí určených pro rodiče.

 

K našim rodičům se ve školce přistupuje s respektem a úctou. Naše tety si zakládají na vzájemné a efektivní spolupráci.

 

Našim rodičům je ve školce nabízena následující spolupráce:

 

·         Veškeré organizační informace, plány a další akce se zasílají na email.

·         Každý týden zpětná vazba o dění ve školce prostřednictvím Facebooku školky.

·         Individuální konzultační schůzky.

·         Možnost individuálního adaptační programu.

·         Společné kreativní, výtvarné a pracovní odpoledne.

·         Možnost zapůjčení knih a literatury domů. 

·         Možnost zapojit se do akce „Co dělá můj tatínek a maminka“ a představit tak dětem své povolání netradiční formou.

·         Nahlížení do portfolia dětí – kde se zakládají pracovní listy, výtvarná díla, záznamové archy o vzdělávání a výchově, o individuálních potřebách a průběhu adaptace.

Na projekt škola získala finanční podporu z Evropské Unie.

LOGO OPPPR.jpg
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page