top of page

🎭 Za divadelními zážitky

Naši žáci vždy pravidelně navštěvovali divadelní představení, v tomto školním roce jsme jejich počet ještě zvýšili. Děti si odnášejí si nejen kulturní zážitek, ale i  mnoho dalších zkušeností, které jsou v souladu se základními principy našeho vzdělávání. Jaké benefity tato aktivita přináší a jaká představení jsme navštívili? 


Divadelní představení vybírají naši učitelé s ohledem na věk dětí a pokud je to možné, výběr je přizpůsoben i tématicky k ročnímu období nebo k výuce. Kromě toho, že díky této společenské akci navštívíme různé budovy divadel, soubory přijedou i přímo za námi. Děti se tedy mohou těšit na dostatek zábavného kulturního programu.Jaké jsou hlavní benefity návštěv divadla pro děti mateřských a žáky základních škol


Rozvoj smyslového vnímání a koncentrace: Divadelní představení zapojuje smysly dětí, stimuluje jejich vizuální a sluchové vnímání. Žáci mohou zažít nové zvuky, barvy a pohyby, což přispívá k rozvoji jejich smyslových schopností. Během představení se děti musí soustředit na děj a sledovat vývoj příběhu, i to může přispět k jejich schopnosti udržet pozornost. 


Rozvoj jazykových dovedností a emocionální inteligence: Sledování živého představení umožňuje dětem lépe porozumět výrazu, intonaci a kontextu slov a může vyvolat i různé emocionální reakce, od smíchu po napětí a soustrast. To pomáhá dětem rozvíjet emocionální inteligenci a porozumění různým emocím.


Rozvoj sociálních dovedností a vytvoření společného kulturního zážitku: Návštěva divadelního představení může být společnou zážitkem pro celou třídu. Diskuze o představení a sdílení dojmů může podporovat sociální interakce a komunikaci mezi žáky. Může posílit pocit sounáležitosti v rámci třídy a školy, společné zážitky mohou přispět k budování kolektivního ducha.


Inspirace a podpora zájmu o kulturu, podpora estetického vnímání: Přímý kontakt s uměleckým dílem může žákům poskytnout inspiraci a podporu zájmu o kulturu a umění. Může otevřít cestu k dalšímu zkoumání uměleckých forem. Žáci mají příležitost vnímat umělecké prvky, jako jsou scéna, kostýmy, hudba a osvětlení. Tato zkušenost může podporovat rozvoj estetického vnímání a schopnosti vnímat a ocenit umělecké hodnoty.


Edukace ve společenském chování a etiketě: Společenská událost jako je návštěva divadla vyžaduje i dodržení jisté etikety. Děti přijdou do divadla hezky upravené a oblečené. Učí se, jak se chovat během, před a po představení, získávají informace, jak podobné akce probíhají. 


Co jsme už viděli a co nás čeká


V září navštívili žáci třídy GOLDFISH z pobočky Olivka divadelní představení s názvem Tři veselá prasátka, které ztvárnil soubor Divadla Minaret. V říjnu se mladší děti ze smíchovské pobočky podívaly do Divadla Gong, kde zhlédly představení Příhody Ferdy Mravence a o měsíc později starší děti navštívily představení s názvem Malá čarodějnice. Před Vánoci se pak předškoláci ze strašnické pobočky seznámili s vánočními zvyky z celého světa ve Vánoční pohádce o kapru Karlovi v Divadle Kampa.Ještě před koncem pololetí máme pro děti naplánovaná tři představení, dvě pro mateřské školy a jedno pro děti základní školy. 


Jsme moc rádi, že divadelní soubory připravují program pro menší i větší děti a za to jim patří velké DÍKY! Těšíme se na další společné zážitky. 

86 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page