top of page

🐣🌱 Velikonoční workshop / Den otevřených dveří

Ve středu jsme pořádali Velikonoční workshop v nové budově naší základní školy. Cílem bylo představit rodičům a dětem naší vizi a prezentaci toho, jak budou prostory v nové budově, kam se od září stěhujeme, vypadat a na co se můžou od září těšit. Pro předškoláky a naše prvňáčky byl připraven zábavný velikonoční program. Akce byla výjimečná i tím, že po dvou letech to byla první společná akce s našimi rodiči.


Celý slavnostní den byl zahájen proslovem našeho pana ředitele a slavnostním přestřihnutím pásky našimi nejstaršími studenty. Následně byli prvňáčci a předškoláci z našich škol provedeni po prostorách školy. Vše proběhlo za doprovodu nadšeného výskotu, jak si asi dovedete představit, když zvědavým natěšeným dětem ukážete nové místo, které mohou objevovat. (Tímto jsme také splnili zatěžkávací akustickou zkoušku a potvrdili si nutnost investice do zvukové izolace😁.)


Následovala svačina, taneční pohybová část a pak se předškoláci mohli pobavit u divadélka, které si studenti první třídy pro ně připravili. Po vystoupení se začali přidávat rodiče, kteří byli postupně prováděni po budově. Po prohlídce se rodiče s dětmi vydali na zajíčkovu stezku. Sérii workshopů s velikonoční tématikou, za jejichž absolvování děti sbíraly samolepky na zajíčka.


Atmosféra celého dne byla skvělá. Věříme, že si velikonoční workshop všichni báječně užili. Moc děkujeme všem rodičům za účast a velice děkujeme za podporu a milá slova, kterých se nám dnes dostalo🥰. Děkujeme také našemu GENIUS týmu, protože bez nich by to nešlo😘.

114 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page