top of page

Nadstandardní kluby 2022/2023

Kromě standardních vzdělávacích aktivit nabízíme našim studentům možnost nadstandardních klubů, v nichž mohou zdokonalovat své dovednosti či naopak objevovat své skryté talenty nebo si jen rozšiřovat obzory. Nabídka klubů je zveřejňována na začátku školního roku a následně jsou kluby otevírány dle zájmu ze strany rodičů. A na jaké kluby naši studenti tento školní rok docházejí?

🧱 KERAMICKÝ KLUB

Kreativitu studenti rozvinou během oblíbeného kroužku keramiky pod vedením úžasné lektorky Ing. Dagmar Kmínkové. Studenti při práci s hlínou rozvíjí smyslové vnímání, všímají si struktury hlíny a zrakem koordinují činnost rukou. Vejdete-li do keramické dílny, ucítíte i specifickou vůni glazur, šlikrů i hlíny jako takové. Během práce s hlínou dochází k uvolňování svalů na rukou. Studenti tak trénují jemnou motoriku a zároveň se učí držet pracovní postup.💃🏻 TANEČNÍ KLUB

Pro pohybové nadšence nabízíme kluby tanečků, fotbalu (MŠ Smíchov, Olivka a ZŠ) či Školičku sportu (MŠ Strašnice). Jakýkoliv pohyb navíc je pro studenty velkým přínosem. Učí se během něj zapojovat hlavní svalové skupiny, orientaci v prostoru, postřehu či třeba týmové spolupráci. V lekcích tance se studenti seznamují se základy rytmiky, učí se vnímat hudbu a snaží se hudbou vyvolané emoce interpretovat pohybem. Samozřejmostí je edukace studentů ve správném postoji, držení těla a důležitá je i práce s rovnováhou. Tanečky na GENIUS Smíchov a Strašnice zajišťuje společnost Berukroužky a na naší nové pobočce Olivce je to studio TŠ BETTY.


⚽ FOTBALOVÝ KLUB

Lekce fotbalu jsou atraktivní především pro chlapce, nicméně do fotbalových klubů v našich školách se s radostí hlásí i děvčata. Pro hraní fotbalu jsou důležité tyto tři vlastnosti: výborně pracovat s míčem, umět se rychle zorientovat v prostoru a včas se rozhodnout komu poslat přihrávku. Stejně jako u tance jsou důležitá cvičení s rovnováhou, aby případná přihrávka sportovce nerozhodila a uměli ji dobře zpracovat. Právě rovnováhu naši studenti trénovali na první lekci, stejně jako slalom. Dále nechybělo ani seznámení s míčem a trénování krátké přihrávky. Fotbalový klub nám zajišťují Prague Raptors a tréninky jsou v angličtině.🤸🏻‍♀️ ŠKOLIČKA SPORTU

Školička sportu je již tradičním klubem na pobočce ve Strašnicích. Během těchto sportovních lekcí získávají studenti všeobecný sportovní rozhled. Učí se jak míčovým hrám, tak třeba i běhu přes překážky, válení sudů atd. Týmového ducha vždy rozproudí oblíbené štafety.

Na základní škole mají studenti možnost chodit navíc na tyto kluby: pěvecký, hru na hudební nástroj (housle/klavír), šachy, či Klub legorobotiky a nebo na připravovaný Golfový klub.

🎵 PĚVECKÝ KLUB Na pěveckém kroužku se studenti učí zpívat české i anglické písně, ale především se učí práci s dechem a hlasové hygieně. Učí se vnímat rytmus, melodii, kooperují s ostatními studenty tak, aby zpívali všichni stejně, zvláště pak, aby ladili s doprovodným hudebním nástrojem. Pro kvalitní dýchání, které je při zpěvu důležité, je velice dbáno na správný postoj, neboť jen tehdy jsou pěvci schopni pracovat s maximálními možnostmi svého dechu. 🎹 KLUB KLAVÍR/HOUSLE

Při hře na hudební nástroj, konkrétně tedy na klavír, se studenti mimo jiné učí poznávat noty a “klapky” klavíru. Stejně jako při zpěvu a tanci jsou vedeni k vnímání rytmu dané písničky. Učí se zapojovat obě hemisféry, přičemž dochází k zapojení obou rukou (jedna ruka hraje melodii, druhá ruka hraje akordy) a případně si nohou usměrňují sílu tónů. Hra na hudební nástroj je takový “multitasking” v praxi, při němž vaše oči čtou noty a zbylé končetiny vašeho těla je hrají. Téměř je to takové “řízení automobilu”, ale jinak. Ne nadarmo se říká, že nejlepšími řidiči jsou varhaníci:). Hru na klavír a housle vede učitelka Namuun Turbold.

♟ ŠACHOVÝ KLUB

Do naší nabídky klubů patří i hra šachy. Tato královská hra vede studenty k mnoha hodnotám, které jim budou užitečné nejen v dalším životě, ale také při studiu. Kromě strategie se studenti učí analyzovat situaci, vyhodnotit ji a na tomto základě se rozhodují, jak budou hrát dál. Jsou tedy vedeni ke kritickému myšlení, dále také ke koncentraci a vytrvalosti. Při šachových partiích, v nichž se hraje “na čas” (tah každého hráče má omezený časový limit), se nepřímo rozvíjí tvorba přesných rozhodnutí pod tlakem. Tyto vlastnosti se jim pak mohou hodit během různých krizových situací. Šachový klub u nás vede šachový mistr Silvestar Žiger.🤖 KLUB LEGOROBOTIKY

Naopak fanoušci techniky dají přednost lego-robo klubu, který u nás zajišťuje organizace Kiddum. Tento klub je zaměřen na robotiku, k níž jsou potřebné základy programování a jejím efektem je silné posílení matematických dovedností, především pak logického a prostorového uvažování.

Kromě nabídky pravidelných klubů si děti mohou užít i týdenní výjezdové kurzy plavání, lyžování a nebo Inline kurz.
207 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page