top of page

🇨🇿 Integrovaná tematická výuka na ZŠ

Integrovaná výuka umožňuje dětem vidět spojení mezi různými předměty a tématy, což může vést k hlubšímu porozumění a uchopení širšího kontextu. Učitelům umožňuje lépe reagovat na individuální potřeby dětí tím, že poskytuje více různorodých způsobů, jak učivo představit a propojit. Je zde také větší flexibilita při přípravě výuky. ITV dovolí využívat různé metody a zdroje k propojení oblastí učiva. 


Integrovanou výuku jsme na naší škole zavedli z několika důvodů: 


  1. Propojení výuky s reálným životem. 

  2. Výuka a učení v souvislostech. 

  3. Učivo podané zajímavým způsobem, předání kompletních a smysluplných informací usnadní zapamatování.

  4. ITV podporuje rozvoj kritického myšlení, problémového řešení, týmové spolupráce, komunikace a dalších klíčových dovedností.

  5. Umožňuje různým typům studentů pracovat na svém vlastním tempu a v rámci svých silných stránek.


Každému tématu se věnujeme 1 - 2 měsíce, začali jsme tématy “JÁ”, kdo jsem, kde jsem až jsme se dostali k tématu ledna “Kdo jsme my, Češi?”


Děti tento měsíc probraly nejrůznější témata týkající se Česka, historický vývoj pomocí časové osy, kterou si samy sestavily. Zeměpisné údaje se děti učily pomocí mapy čtrnácti krajů, kterou si musely poskládat a o významných osobnostech z historie, příbězích a bájných pověstech si četly nejen  během výuky českého jazyka, ale vše si procvičily i v anglickém jazyce. Mezi zajímavé momenty výuky určitě patřila procházka Prahou spolu s návštěvou Národního divadla a příběhem jeho stavby a rekonstrukce. Děti se naučily o dobrosrdečnosti svatého Václava a viděly meč, kterým byl zabit. Při povídání o důležitosti Karla IV. si vyzkoušely i jeho korunu a po tom, co se naučily i o dalších osobnostech, si nakreslily talíře s tradičním folklórním vzorem. Tématem měsíce žije vždy celá škola, mladší děti se zajímají, co se učí starší, vyučující připravují výuku tak, aby se děti dozvěděly maximum informací efektivními způsoby a snáze si je zapamatovaly. V novém pololetí začínáme téma “Vesmír” a na jaře se zaměříme na planetu Zemi. Už se těšíte? My rozhodně ano!

79 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page