top of page

🌍Den Země

Den země připadá tradičně na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. V GENIUS školách tomu nebylo jinak a tématu nevěnovali pouze jeden jediný den, ale zařadili ho do spousty vzdělávacích aktivit.  A i když máme měsíc zpoždění, rádi bychom se vrátili k oslavám tohoto významného dne a podělili se s Vámi o jeho průběh. 


Jedním z hlavních témat byla recyklace, děti se dozvěděly, jak recyklace funguje. Ukázaly si jak probíhá celý proces. Zopakovaly si do jakého kontejneru patří plast, papír, sklo nebo také plechovky. Když byl veškerý odpad roztříděný, zjistily děti, co se s odpadem děje dále pomocí videí, obrázků a příběhů. Už dokonce ví, co se z něj dá všechno vyrobit. 


Planeta Země je naším domovem, proto je nezbytné, abychom se o ni starali. Jak můžeme přispět k ochraně naší planety? Můžeme se řídit zásadami - Reduce, Reuse, and Recycle (omezit, znovu použít a recyklovat). Děti pro naší planetu udělaly něco kreativnějšího, vytvořily si malé planetky, které v sobě ukrývají semínka lučního kvítí. Semínkové bomby tak mohou někde při procházce zasadit.aby posloužily jako potrava pro motýly a včely a zpříjemnily nám pohled na krásně kvetoucí přírodu. Někteří si na zahrádce školky rovnou zasadily některé druhy zelenina jako například mrkev, hrášek nebo rajčata. Snad již bude krásné počasí a budou moct brzy ochutnat plody své práce.


Na základní škole si nejstarší žáci připravili program pro předškoláky a vžili se tak do role učitelů. Využili zalaminované kartičky s obrázky různého odpadu, které si připravili na pracovních činnostech. Tato sada pomůcek je k dispozici i pro ostatní spolužáky a slouží jim k procvičování třídění odpadu i do budoucna. Jedním z úkolů, kdy tuto sadu využili, bylo najít kartičku s odpadem a přidělit jí do správné popelnice. Další zajímavou hrou bylo lovení odpadu pomocí sítě z bazénu a následné vytřídění. Předškoláci i školáci si dopoledne velice užili a získali spousty zážitků. 
Proč je důležité slavit den Země?


Vzdělávání o těchto tématech pomáhá vytvářet povědomí o tom, jak naše činy ovlivňují životní prostředí a jak můžeme přispět k jeho ochraně. Žáci se učí, že naše zdroje nejsou nevyčerpatelné, a že je důležité s nimi nakládat odpovědně.


Vztah ke konkrétním problémům: Den Země umožňuje žákům spojit abstraktní koncepty s konkrétními situacemi a problémy v jejich okolí, což jim pomáhá lépe porozumět výzvám spojeným s ochranou životního prostředí.


Podpora aktivního občanství: Vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí vede k podpoře aktivního občanství, protože se studenti učí, jak se angažovat v otázkách veřejného zájmu a jak mohou svými činy ovlivnit své okolí a společnost.


Rozvoj empatie: Tématika může podnítit rozvoj empatie a porozumění k potřebám jiných druhů a k citlivosti k ekologickým a sociálním vlivům naší činnosti na planetě.


Posilování školní kultury a hodnot: Slavení dne Země může posílit školní kulturu a hodnoty, jako je odpovědnost, udržitelnost, spolupráce a respekt k přírodě a životnímu prostředí.


Během celého týdne se děti věnovaly tématu naší planety Země. Ve výtvarných aktivitách ztvárnily  naší planetu, v hudební výchově se učily nové písničky a básničky o této tématice. Věříme, že nové znalosti, které děti získaly, jim pomohou lépe chápat výzvy, kterým čelíme, a že budou pečovat o náš domov.62 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page