top of page

Adaptace - jak to moje dítě zvládne školku?

Nový školní rok se blíží a možná právě Vám se do hlavy vkrádá myšlenka: Jak to moje dítě zvládne školku? Pojďte se společně s námi podívat na téma adaptace dítěte v mateřské škole, v jesličkách. Nabídneme vám tipy, triky které by Vám nástup děťátka do instituce mohly ulehčit. Závěrem Vás seznámíme s tím, jak probíhá adaptace v našich mateřských školách. Vstup dítěte do mateřské školy, jesliček, či dětské skupiny, bývá jeho prvním milníkem v němž opouští na delší časový úsek své rodiče a vstupuje do jemu neznámého prostředí. Pro dítě je to obdobně stresující, ne-li více, jako pro dospělého nástup do nového zaměstnání. Snažme se proto, mu tyto nelehké okamžiky, co nejvíce zpříjemnit, usnadnit.


JAK NA TO? 1. Mluvte s dětmi o školce, popište jim, co je tam čeká (v dobrém slova smyslu, určitě neříkejte věty typu: No počkej ve školce! Tam ti paní učitelky daj! Ve školce budeš sedět u stolu tak dlouho, dokud brokolici nesníš... a obdobné zastrašující věty). 2. Pokud máte možnost choďte s děťátkem okolo školky, domluvte si prohlídku, jděte na Den otevřených dveří. Tak mu umožníte se seznámit s prostředím školky a v den nástupu pak bude děťátko o něco klidnější.


3. Před nástupem do školky, věnujte čas nácviku sebeobslužným činnostem jako je: oblékání, svlékání, to, umět si říct, že potřebuje na toaletu, umýt si ruce, či základům stolování. Tyto věci pak dítěti usnadní fungování ve školce a nebude se cítit tolik závislé na pomoci dospělých.


4. Označte dětem věci, oblečení jmenovkou z naší zkušenosti doporučujeme tyto (https://www.mamalabels.cz/29-samolepky-se-jmenem) nálepky skvěle drží i na lahvičkách a “odolají” mytí v pračce. Předejdete tak možné záměně stejných věcí s kamarádem.


5. Dovolte dětem si s sebou do školky vzít jednu oblíbenou hračku (ideálně plyšáka), která jim bude dělat parťáka v době vaší nepřítomnosti a usnadní Váš odchod.


6. Dodržujte sliby. Moc Vás prosíme, neříkejte děťátku, že si pro něj přijdete po obědě, když víte, že to tak není. Samozřejmě nečekané situace se stávají, ale nedělejme z nich pravidlo. Dítě pak ztrácí důvěru k Vám i k pedagogům.


7. V momentě kdy se budete s děťátkem loučit, nezapomeňte, že své emoce přenášíte na něj. Proto Vás prosíme neprodlužujte loučení, nevracejte se zbytečně několikrát do třídy. Často tím trápíte sebe i je. Dítě ve Vás musí cítit oporu, odhodlání, nikoliv strach a nejistotu.


8. Udělejte si na děti čas, ptejte se jich na zážitky ze školky, aktivně jim naslouchejte.


Pro bližší přiblížení dětem, jak vypadá pobyt ve školce, můžete užít tyto publikace: Půjdu do školky od Marion Cocklico, nebo Nechci do školky od A. Pellai a B. Tamboriny.Jak probíhá adaptace dětí v našich mateřských školách?


Jsme si vědomi toho, že adaptace dítěte, vstup do neznámého prostředí, odloučení od rodičů, že to vše je pro dítě stresující. Proto v našich školách probíhá adaptace postupně, individuálně dle potřeb a možností dítěte.


Standardně se na termínu adaptace domlouvá rodič s vedoucím pracovníkem pobočky. V daný den dítě přijde i s rodičem a společně spolu s vedoucím pracovníkem do třídy. Zde společně tráví půl hodiny, během níž se dítě pomalu seznamuje s prostředím, dětmi, postupně se odpoutává od rodiče. Po půl hodince rodič odchází a pro dítě se vrací opět za hodinku. Na základě toho, jak si děťátko první den vedlo, se domlouvá adaptační plán pro nadcházející dny. Tradičně se první dny dítě vyzvedává po svačince, tedy okolo 10:00 a postupně tím, jak si je dítě v prostředí jistější, se doba jeho pobytu prodlužuje.


Prosíme, počítejte z počátku s tím, že dítě bude potřebovat na adaptaci více času, proto netlačte jej hned druhý den do pobytu v mateřské škole do oběda, či do pozdních odpoledních hodin. Naslouchejte tomu co Vám o průběhu adaptace a doporučení říkají naši pedagogové, průvodci a řiďte se jejich radami. Cílem obou stran, Vaší i naší je aby děťátko bylo v mateřské škole spokojené a chodilo do ní rádo.


Přejeme Vám krásné poslední den prázdnin a věříme, že společné adaptace během září úspěšně zvládneme!149 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page