top of page

🔷 Zápisy na školní rok 2024/2025 do ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

děkujeme za Váš zájem nechat rozvíjet potenciál Vašich dětí na našich školách GENIUS. Spustili jsme zápisy do mateřských škol a základní školy na školní rok 2024/2025.


🔷 Pro zájemce do mateřských škol

Dítě již GENIUS kindergarten navštěvuje

Jestliže si přejete pokračovat v docházce i v následujícím školním roce, prosíme o potvrzení zájmu vyplněním následujícího formuláře do 29.2.2024.Zápis nového dítěte do GENIUS kindergarten

V případě zájmu vyplňte náš registrační formulář zde. Následně budete pozváni na soukromou prohlídku ve Vámi zvolené pobočce. Počet míst pro školní rok 2024/2025 je omezen. V případě naplnění kapacity, je možné i nechat se zapsat na čekací listinu.

Děti v předškolním věku jsou povinni plnit předškolní docházku.
🔷 Zápis do základní školy školní rok 2024/2025

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2024. Prosíme nezapomeňte, že do konce dubna by mělo být dítě přijato na některou základní školu. Následně až do 31.8. může dítě oficiálně přestoupit.


Pro zájemce ke studiu na naší základní škole


V případě zájmu přijímáme předběžné žádosti zde. 


INFORMACE K ZÁPISU 

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky v minulém roce.


POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Maximální kapacita prvního ročníku je 15 žáků v souladu se strategickým záměrem školy. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ


Uchazeči jsou v průběhu přijímacího řízení bonifikování za splnění jednotlivých kritérií. Nejdříve jsou přijati uchazeči, kteří měli ve školním roce 2023/2024 odklad školní docházky, následně uchazeči, kteří mají čtyři body, poté uchazeči se třemi body, poté ti, kteří dosáhli dvou bodů a nakonec uchazeči, kteří získali jeden bod až do naplnění kapacity. V případě, že je více zájemců k zápisu se stejným počtem bodů než zbývajících volných míst, přistupuje se k losování (viz. níže). Podmínkou připuštění k zápisu je osobní rozhovor s rodiči a absolvování dne Prvňáčkem na zkoušku na základní škole, kdy je ověřována školní zralost.


V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií:

Studenti s odkladem povinné školní docházky - přijati přednostně.


  1. Posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů –  uchazeči, kteří mají na základní škole studujícího sourozence - 1 bod. 

  2. Podpora kontinuity vzdělávání - uchazeči, kteří navštěvovali předškolní docházku v mateřských školách GENIUS alespoň po dobu 12 měsíců (GENIUS Mateřská škola Smíchov či Strašnice nebo GENIUS Kindergarten mateřská škola Olivka) - 1 bod. 

  3. Podpora přípravy na vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků - uchazeči, kteří absolvovali program předškolní přípravy GENIUS GOLDFISH po dobu alespoň 3 měsíců - 1 bod.

  4. Uchazeči, jejichž zákonní zástupci jsou v souladu se vzdělávací koncepcí GENIUS; ověřováno na osobním pohovoru - 1 bod. 


PRŮBĚH ZÁPISU 


1. Předběžná přihláška 

Pokud máte zájem o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 vyplňte prosím předběžnou přihlášku - viz formulář na webu genius-school.cz


2. Ověření souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami GENIUS Základní školy s. r. o. 

Rodiče jsou pozváni ke schůzce s vedením školy, během kterého se podrobněji seznámí s koncepcí GENIUS MIND a prohlédnou si školu. Na základě rozhovoru s rodiči bude posouzeno splnění povinného kritéria “sdílení pedagogických principů a hodnot GENIUS Základní školy”. Zde je rodičům představen i obsah Smlouvy o vzdělávání na základní škole GENIUS, jejíž podpis je podmínkou pro poskytování vzdělávacích služeb ze strany školy.


3. Prvňáčkem na zkoušku

Po vyplnění předběžné přihlášky je rodičům pro jejich dítě nabídnut termín vzdělávacího programu Prvňáčkem na zkoušku, jehož cílem je představit rodičům i dětem hodnoty, zásady, pedagogické principy a pravidla každodenního fungování GENIUS Základní školy s. r. o. Dítě se zúčastní jednoho dne výuky na naší základní školy na zkoušku.

Účast na programu Prvňáčkem na zkoušku je povinná. 


4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna závaznou přihlášku. Závazná přihláška se vyplňuje v systému Edookit a odkaz k jejímu vyplnění obdrží rodiče po vyplnění předběžné přihlášky viz bod 1. 

Vyplněnou závaznou přihlášku je třeba doručit škole jedním z následujících způsobů:

  1. osobním podáním do kanceláře naší základní školy, a to ve dnech: 1. a 2. dubna 2024 vždy od 8:00 do 17:00. 

  2. elektronicky do datové schránky školy (ID DS: zg9khkr), nebo

  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na zs@genius-school.cz).

Později doručené přihlášky budeme zohledňovat jen v případě nenaplnění kapacity. 252 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page