top of page

Pilotní ověření systému péče o talenty

Během prázdnin Základní škola GENIUS podávala žádost o dotační program Hlavního města Prahy "Pilotní ověření systému péče o talenty". Můžeme Vám s velkou radostí oznámit, že jsme v dotačním řízení uspěli a byli jsme vybráni jako jedna ze škol, na kterých se bude testovat systém péče o děti s talentem a nadáním. Ačkoliv jsme školou novou, zapsanou v Rejstříku škol teprve od září 2022, uspěli jsme i proto, že hodnotitelé ocenili, že se dětem s různým druhem nadání věnujeme dlouhodobě v našich mateřských školách a máme velmi ucelenou koncepci podpory nadaných dětí.

Co to znamená pro Vás a Vaše děti?

Kromě další podpory nadání dětí nám grant umožní i nákup pomůcek, které nám dosud na škole chyběly. Namátkou máme objednány kvalitní mikroskopy a stavebnice pro sestavování elektrických obvodů.

Jednou z podmínek získání grantu bylo i nezávislé místní šetření. V naší škole ho provedla uznávaná odbornice Mgr. Irena Hošková, která se dlouhodobě věnuje rozvoji nadaných dětí v ČR.


Přečtěte si závěr její zprávy:


Široce pojatá vzdělávací koncepce Základní školy GENIUS respektující jedinečnost a potenciál každého jedince, dávající odpovídající personalizovanou podporu i příležitost pro jeho rozvoj s akceptací individuálních potřeb je unikátní vzdělávací projekt s velkým potenciálem.

Vize majitelů a schopnost tuto vizi naplnit kvalitním obsahem a přístupem celého týmu pod vedením paní ředitelky Čechové je velkým příslibem. Spokojenost se školou, vzděláváním i podporou deklarují rodiče i děti. Výuka ve třídách je vedena moderními, interaktivními metodami s využitím týmové spolupráce, individuálního tempa a potřeb každého jedince. Tím je dáno i poměrně široké věkové spektrum v rámci jedné třídy. Počet žáků ve třídě nepřevyšující 15 i záměr nezvyšovat počet tříd v ročníku umožňuje využít rodinný charakter celé školy. Věřím, že s výukou ve všech ročnících ZŠ bude možnost vytvářet i věkově různorodé skupiny dle zájmu a úrovně poznání.

Velkou příležitost pro další rozvoj vidím ve vědomém rozvoji potenciálu pedagogů, založeném také na rozvoji silných stránek a dále větší přenesení zodpovědnosti za výsledky vzdělávání a zvolenou cestu na samotného žáka. Aby byl vzdělávací proces bezpečný, srozumitelný a smysluplný pro všechny, doporučuji hlubší informovanost a podíl učitelů i rodičů na naplňování vize.

Základní škola GENIUS je vzdělávací projekt, který může inspirovat ostatní školy ke kvalitativní změně nejen v oblasti podpory nadání a rozvoje potenciálu dětí i pedagogů.

Děkujeme Pražskému inovačnímu institutu, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unii🥰.Konference Talent ve školách

V souvislosti s grantem se naši pedagogové zúčastnili mezinárodní konference Talent na školách od Pražského inovačního institutu, která se zaměřovala na rozvoj nadání dětí ve školní praxi. Na konferenci se mimo jiné probíralo i témata: Jak s nadanými pracovat a jaké nástroje podpory k tomu lze využít, Jaký vliv může mít na nadané wellbeing a nebo Jaké jsou dopady, pokud v tomto směru škola nekoná a proč by měla začít.

Konference trvala dva dny. První den byl spíše teoretický a druhý se zaměřoval na různé workshopy. Velice zajímavý byl odborný pracovní workshop s Havou Vidergor, mezinárodně uznávanou izraelskou expertkou na téma nadané děti z Graduate School at Gordon Academic College of Education v Haifě, která v rámci workshopu přiblížila Tools for Developing Futures Thinking Among Gifted and Able Learners.


Naši školu reprezentovala paní ředitelka Petra Langerová a učitelé Zdeněk Kryštof Vitešník a Roman Škréta.Pokud Vás toto téma zajímá, celou konferenci můžete shlédnout zde:
Děkujeme Pražskému inovačnímu institutu, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unii🥰.

162 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page