top of page

🧠 Metoda NTC Learning

Jednou z vyučovacích metod, kterou v našich školách při vzdělávání studentů v rámci vzdělávacího programu GENIUS Mind aplikujeme, je metoda NTC Learning, v níž jsou naši vedoucí pracovníci i pedagogové pravidelně školeni. V následujících řádcích Vám zkusíme tuto úžasnou a efektivní metodu přiblížit.


MENSA ČR A METODA NTC

Za zakladatele NTC Learning se považuje srbský lékař MUDr. Ranko Rajović, který spolu s ostatními vědci, přišel s komplexem aktivit, jež vedou k aktivizaci mozku. Jak s touto metodikou pracovat školí Mensa, mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ hodnotou mezi horními dvěma procenty populace. Kromě školení pedagogů a sdružování institucí najdete na stránkách Mensy ČR taktéž populárně naučné články, které se týkají rozvoje nadání dětí, jejich diagnostiky a následné práce s jejich rozvojem.


CO JE CÍLEM METODY NTC?

Metoda NTC Learning je založena na vědeckých výzkumech, v nichž byl jednoznačně prokázán její přímý vliv na zvýšení mozkové kapacity v dětském věku. Mensa ČR také uvádí, že: “Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let...“ (odkaz)

Cílem této metodiky tedy je zvýšení aktivity mozku tak, aby docházelo k co možná největšímu zvýšení počtu synapsí.


Za tímto účelem byl vytvořen systém cvičení, jež rozvíjí :

  • hrubou motoriku (např. práce s míčem, podbíhání lana atd.)

  • rovnováhu (např. otočky kolem osy, chůze po provaze)

  • jemnou motoriku (např. navlékání korálků, vyšívání, práce s pinzetou)

  • práci se symboly (např.vlajky států, značky aut, písmena)

  • pozornost (např. Kimovy hry, pexeso)

  • rytmiku (např. hra na tělo)Pravidelným zařazováním aktivit rozvíjíme u studentů nejen důležitá mozková centra, při nichž se propojují obě jejich hemisféry, ale také rozvíjíme kreativitu, asociativní myšlení či je podporujeme ve zpracování informací, s nimiž přišli do styku.

V neposlední řadě tato cvičení napomáhají k prevenci tzv. specifických poruch učení, jako je např. dyslexie.


Takže až se Vám doma začne syn nebo dcera otáčet kolem své osy, usmějte se a nechte je. Trénují si tím rovnovážné centrum a “aktivizují si mozek” 🤩.424 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page