top of page

🌌ITV únor a březen: Vesmír

Únor a březen se v GENIUS škole nevyhnutelně proměnil v období fascinujících objevů a zkoumání nekonečných prostorů vesmíru. V rámci integrované výuky se téma vesmíru prolínalo všemi předměty i různými aktivitami. Výuka se stala hvězdným zážitkem pro žáky všech tříd. Naši školáci se ponořili do fascinujícího světa hvězd, planet a galaxií.


Starší žáci zahájili nové téma výletem do iQLandie v Liberci. Nejvíce je zaujala exkurze Kosmo, kde měli možnost prozkoumat přistávací modul Sojuz 28, projet se v Mars Roveru a seznámit se s dalšími zajímavostmi vesmíru. V expozici GEOlab objevili, co se skrývá pod povrchem Země a jak se v minulosti měnil její povrch.


V rámci vyučovacích hodin se každá třída věnovala různým projektům souvisejícím s vesmírem. První třída se v anglickém jazyce proměnila v planety a představila projekt "Who is the best planet in the solar system?", kde každý žák představil sám sebe jako nejlepší planetu. Starší žáci si vyzkoušeli komunikaci ve vesmíru a její nástrahy. Postavili si ze stavebnice #Boffin rover a vysílačky a pokusili se s ním komunikovat na dálku, přičemž si pro tuto vesmírnou misi vymysleli vlastní akronym (SLIM).


Všechny třídy se v hodinách naučily nové informace o složení vesmíru, planetách a souhvězdích. Další zajímavou součástí výuky bylo zkoumání času a časové osy. Žáci se seznámili s průběhem roku, střídáním dne a noci a významem těchto cyklů jak pro Zemi, tak pro život v kosmu. Ve výtvarných a pracovních činnostech si žáci vyrobili dekorace do třídy v podobě planet, raket, souhvězdí a dokázali vytvořit i model galaxie.Integrovaná výuka na téma vesmír je přínosná ve školách z několika důvodů:


Inspirace a motivace: Vesmír a vesmírný výzkum jsou fascinující témata, která mohou žáky motivovat k učení a objevování. Záhadné jevy vesmíru a úžasná technologie používaná v kosmických misích mohou podnítit zájem a zvýšit motivaci studentů ke studiu přírodních věd a technologií.


Praktické aplikace: Studium vesmíru může poskytnout žákům vhled do praktických aplikací vědy a technologie. Například technologie vyvinuté pro kosmický výzkum často najdou uplatnění i v jiných odvětvích, jako je lékařství, telekomunikace nebo energetika.


Rozvoj analytického myšlení: Zkoumání vesmíru vyžaduje kritické myšlení, analytické schopnosti a schopnost řešit složité problémy. Žáci se učí formulovat hypotézy, sbírat a vyhodnocovat data a provádět experimenty, což jsou dovednosti, které jsou užitečné v mnoha oblastech života.


Kulturní a historický kontext: Vesmír má hluboký vliv na kulturu a historii lidstva, proto toto téma umožňuje žákům porozumět vlivu kosmu na lidskou kulturu, historii, mytologii a umění, a poskytuje kontext pro pochopení lidského místa ve vesmíru.


Tematická výuka na téma vesmír v únoru a březnu poskytla žákům nejen nové poznatky, ale také inspiraci a nadšení pro poznávání nekonečných tajemství vesmíru. 


Integrovaná výuka umožňuje dětem vidět spojení mezi různými předměty a tématy, což může vést k hlubšímu porozumění a uchopení širšího kontextu. Učitelům umožňuje lépe reagovat na individuální potřeby dětí tím, že poskytuje více různorodých způsobů, jak učivo představit a propojit. Je zde také větší flexibilita při přípravě výuky. ITV dovolí využívat různé metody a zdroje k propojení oblastí učiva.


59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page