top of page

🎓Hodnocení ČŠI Základní školy GENIUS School

V prvním roce po zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení navštíví školu na základě její žádosti Česká školní inspekce, a tak se tomu na konci května stalo i na naší základní škole. Inspekční návštěva trvala celkem tři dny a byla nám ohlášena necelý týden před jejím zahájením. Jak celá kontrola probíhala a jaké hodnocení jsme obdrželi, se můžete dočíst níže.


Předmětem kontroly byla samozřejmě veškerá povinná dokumentace školy, probíhaly rozhovory s pedagogy, asistenty pedagogů i s zřizovateli a ředitelkou a zajisté nechyběly ani návštěvy ve výuce a povídání s dětmi.

Základní tři oblasti kontroly spočívají v hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a umožňují tak sledování dosahování cílů vzdělávání a hodnotí pokrok školy.

Přestože k nám inspektoři přišli v době, kdy jsme měli velkou část pedagogického týmu novou, získali jsme velmi dobré hodnocení. Vyzdvižena byla především podpora jazykové gramotnosti našich žáků, která je součástí nejen dopoledního vyučování, ale i odpoledních aktivit a činností školní družiny. Ty umožňují smysluplné využití volného času a jsou přizpůsobené individuálním potřebám žáků v rozvoji potřebných kompetencí, mimo jiné i ve zmíněném anglickém jazyce. Mezi efektivními nástroji, využívanými na naší škole, pro účinnost vzdělávání, je možné jmenovat například práci žáků s interaktivní tabulí, zapojování i netradičních forem a metod výuky jako kritické myšlení či prožitkové učení. Dále, v rámci integrovaně tématické výuky, například cílené vedení k uvědomování si souvislostí skrze probírané učivo ve všech předmětech a jejich propojení s reálným životem. Za silnou stránku ve vzdělávání je na naší škole považován respektující přístup vyučujících k našim žákům a jejich vedení k sebereflexi jako nástroji k rozvoji jejich osobnosti.

Co rozhodně nesmíme opomenout je to, že Česká školní inspekce ocenila uplatňování individuálního přístupu, který je základním stavebním kamenem konceptu již od našich mateřských školek.


Ač mateřské školy provozujeme již třináctým rokem, základní škola je nový a významný projekt, do kterého jsme se s nadšením pustili. Dává nám obrovský smysl navázat na koncept našich oceňovaných mateřských škol tím, že dětem umožníme v tomto konceptu pokračovat i na základní škole. Hodnocení ČŠI nám dává další energii do naší práce, neboť ač je naše základní škola nová a první rok byl pro nás velice náročný, již nyní víme, že jsme se vydali správným směrem.266 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page