top of page

Zapojujeme Cambridge English

Jak jistě víte, naše školka je nadupaná angličtinou a nyní ji bude ještě víc!


Zapojujeme Cambridge English s možností složit Cambridgeské zkoušky do programu našich školek. V našem bilingvním programu pod vedením rodilých mluvčí a ostatních školených pedagogů se děti budou systematicky vzdělávat s materiálem Cambridge English. 

Děti do 6 let se budou připravovat na testy - Pre- A1, Starters YLE.

As you know, our kindergarten is all about English and now we will have even more od it!


We have added Cambridge English with the option to take Cambridge exams into the program of our kindergartens.


In our bilingual program under the guidance of native speakers and other teachers, children will systematically learn with Cambridge English.

Children under 6 years of age will prepare for the tests - Pre-A1, Starters YLE.
33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page