Zapojujeme Cambridge English

Jak jistě víte, naše školka je nadupaná angličtinou a nyní ji bude ještě víc!


Zapojujeme Cambridge English s možností složit Cambridgeské zkoušky do programu našich školek. V našem bilingvním programu pod vedením rodilých mluvčí a ostatních školených pedagogů se děti budou systematicky vzdělávat s materiálem Cambridge English. 

Děti do 6 let se budou připravovat na testy - Pre- A1, Starters YLE.

As you know, our kindergarten is all about English and now we will have even more od it!