Rozvíjíme dětský potenciál od roku 2010.

Ředitel Vás vítá

20191205_102838.jpg

Mateřskou školu jsme zakládali před takřka 10 lety s jasným cílem - vytvořit tu nejlepší školku v Praze. Ale jak poznáme, zda je naše mateřská škola nejlepší?

 

Postupem času jsme dospěli k tomu, že nejdůležitější je umožnit dětem cílený rozvoj ve všech oblastech s důrazem na oblasti, ve kterých má dítě nadání. Proto jsme vytvořili vlastní vzdělávací program ve spolupráci s těmi nejpovolanějšími odborníky, jako je Centrum nadání a Mensa ČR, který si bere to nejlepší z moderních i osvědčených vzdělávacích směrů (montessori, NTC learning, Growth mind apod.).

 

Školka zároveň musí děti vést k poznávání cizích kultur a jazyků, proto máme vlastní unikátní bilingvní česko-anglický vzdělávací program a rodilé mluvčí z USA, což napomáhá k rozvoji kognitivních schopností.

 

To nejdůležitější je ale přirozené prostředí ke hrám a vlastnímu rozvoji. Na něm si dáváme velmi záležet, abychom tak umožnili dětem plně rozvinout jejich potenciál, stát se osobností s ohledem na jejich přirozené nadání a toto nadání dále rozvíjet při dalším vzdělávání v ČR nebo kdekoliv po světě.

 

Protože to, že děláme něco dobře, nám řeknou děti. Tím, že se do školky samy těší.

Michal Zuza, ředitel

Seznamte se s naším týmem

Ano, jsme nároční a máme vysoké požadavky nejen na sebe, ale na celý náš tým. To je důvodem proč naše školky přitahují ty největší nadšence z oboru. 

20191205_101554.jpg
Petra Langerová

Ředitelka školy a vzdělávání

 • Petra vystudovala magisterské studium předškolní a speciální pedagogiku a řízení lidských zdrojů.

 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky MŠ

 • Mensa NTC Learning

 • Montessori pedagogika

 • Jak připravit dítě na přechod do základní školy

 • Jak začít den v Začít spolu

 • Den ve třídě Začít spolu v MŠ

 • Jóga s dětmi

 • Fort IG - práce s nadanými dětmi

20191205_102838.jpg
Michal Zuza

Ředitel společnosti

 • Michal studoval práva v Praze

 • Několik let pracoval v advokacii (Havel & Holásek, Weinhold Legal, White & Case)

 • 8 let vedl vlastní poradenskou společnost

 • Fort IG - práce s nadanými dětmi

 • Mensa NTC Learning

Pavlina.jpg
Pavlína Zuzová

Marketing

 • Pavlína vystudovala Střední výtvarnou školu Václava Hollara

 • Vysokou školu J.A. Komenského obor sociální a masové komunikace

 • Mensa NTC Learning

 • Montessori pedagogika

 • Jak začít den v Začít spolu

 • Den ve třídě Začít spolu v MŠ

 • Jóga s dětmi

 • Fort IG - práce s nadanými dětmi

20191126_104136.jpg
Nikol Brožková
 • Speciální pedagogika předškolního věku (specializace: logopedie)

 • Kurz Psychologie

 • Pohybové hry pro děti

 • Předškoláci v MŠ

 • Vzdělávací kurz Rodina ve výchově

 • Fort IG - práce s nadanými dětmi

Zástupkyně ředitelky

Jackson Smith
 • TEFL Certification

 • Young Learners and Teens Certificate

 • Bachelor of Arts in English and Theatre Arts and Performance Studies

 • 21 months of English Language Teaching, ages 4, 5, and 6 in the Czech Republic

Pedagog rodilý mluvčí

20191125_113929.jpg
Barbora Semová
 • Studentka pedagogické fakulty Karlovy univerzity, obor Speciální pedagogika

 • Fort IG - práce s nadanými dětmi

Pedagog

Michaela Ringmaierová 
 • Michaela vystudovala střední pedagogickou školu a nyní studuje Speciální pedagogiku na Karlově univerzitě. Má mnohaleté ​pracovní zkušenosti v mateřských školách.

 • Kurz ADHD ve školní praxi

 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

 • Kurz pro Logopedické asistenty 

 • Matematická pregramotnost v mateřské škole

 • Základy pro rozvoj čtenářské pregramotnosti 

 • Zápisy do mateřských škol

 • Polytechhnická pregramotnost v mateřské škole

 • Úpravy v systému InSpis ŠVP PV 

 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Vedoucí pedagog Smíchov

Dominika Šalamonová
 • Studium magisterského oboru historie a pedagogiky

 • Studium v zahraničí

 • Jazyková znalost C1

 • Angličtina a němčina

Pedagog

David Reda
 • David vystudoval psychologii na Grinnellově College v USA, kde následně působil i jako učitel. Následně pracoval několik let jako učitel anglického jazyka ve Vietnamu. Kromě samotné výuky angličtiny má David rozsáhlé zkušenosti v přípravě všech vyučovacích plánů a určování jazykové úrovně studentů. Angličtinu učí prožitkovou efektivní formou, kterou přizpůsobuje individuálním schopnostem žáka.

Teacher

Sára Zelenková
 • Vystudovala Střední Pedagogickou a Jazykovou Školu – obor Předškolní a Mimoškolní pedagogika a následně studovala na taneční konzervatoři

 • Několik let pracovala jako trenérka tance dětí od 4 let

 • Praktikanta na dětských letní táborech

 • Zaměření na pohyb, tanec, hru na klavír, flétnu a ukulele a na výtvarné činnosti

Pedagog

Dominika Skipalová
 • Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem
  Předškolní a mimoškolní peadogogika

 • Provést děti první třídou na základní škole je krásné poslání a já bych jim chtěla tento důležitý sociální mezník co nejvíce zpříjemnit. Individuální přístup, vzdělávací plán na míru, bilingvní vzdělávání a rozvoj kreativity jsou důvody, proč vnímám práci v GENIUS School jako další mezník ve svém životě. Věřím, že se od dětí i od svých kolegů opět mnoho naučím a zhodnotím své dosavadní zkušenosti na 100 % ❤️.

Pedagog

Pavla Kafková
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Psychologie

 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Pedagogika

 • Kurz pro lektory primární prevence 

 • Lesní škola Protos (Junák – český skaut)

 • Respektovat a být respektován

Pedagog

Kristýna Nová

Pedagog

Speciální pedagogiku pro vychovatele se zaměřením na logopedii

Au-pair a pedagog v mateřské škole v USA 5 let

Eliška Karaffová

Asistent pedagoga

Studovala jsem sociální pedagogiku na Jahodovce (Vyšší odborná škola sociálně právní) a pak andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Od svých šestnácti let působím jako vedoucí ve skautském středisku a proto jsem také absolvovala kurz zdravotník zotavovacích akcí a pražský vůdcovský kurz Ventus. Ráda vedu děti na cestě životem, podporuji je v samostatnosti a v osvojování si praktických dovedností.

Karolína Mynaříková

Asistentka pedagoga

Vystudovala Střední pedagogickou školu

Margareta Johnová

Psycholožka

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obor Psychologie

Biodynamická psychoterapie a bodyterapie

Frekventant komplexního psychoterapeutického výcviku v hlubině-dynamické terapii

Psycholog ve zdravotnictví

PBSP v práci s rodinou

Aplikovaná psychodiagnostika dospělých a dětí

Veronika Fíková

Teacher

Veronika je naše učitelka, která se stará o nejmenší děti

Má vystudovanou Chůvu pro děti  do zahájení povinné školní docházky

Kristina Mičková

Office manager

Na Kristinu se obracejte v otázkách fakturace, smluv a při zajišťování speciálních stravovacích potřeb.

Kateřina Čunátová

Asistent pedagoga

Univerzita Karlova - Husitská teologická fakulta - Sociálnípedagogika

Střední zdravotnická škola Písek - Zdravotnické lyceum

Soňa Štajnochová

Asistentka pedagoga

Osvědčení o absolvování akreditovaného
kvalifikačního programu v systému DVPP – Studium pro asistenta pedagoga

Kateřina Harcombe

Office manager

Kateřina Vám pomůže při získávání obecných informací k provozu školy, akcí, klubů a v dalších běžných záležitostech.

ryba obrys bila.png

Sebevědomí

Naším cílem je vychovávat a vzdělávat tak, aby dítě bylo sebevědomé, umělo se sebeprezentovat, sebeohodnotit, dokázalo pracovat s chybami, kriticky myslet a aby bylo mentálně odolné.

ryba purple-01.png

Sebenaplnění

Zjistit potenciál dítěte a ten nadále rozvíjet tak, aby až bude dospělé bylo úspěšné a spokojené, protože se věnuje tomu, pro co se narodilo. Vychováváme budoucí vědce, umělce, spisovatele, manažery, lékaře... 

ryba yellow-01.png

Kreativita

Dalším naším cílem je zajistit, aby dítě mělo otevřenou mysl a bylo kreativní. Bude hledat řešení a přicházet s novými nápady. To mu také umožní lépe se adaptovat v životních změnách.

ryba obrys bila.png

Hravost

Naplnit dětem jejich dětství hrou a dobrodružstvím, smíchem a kamarády, poznáváním a objevováním. Vzdělávání je přirozeně a nenásilně zařazeno do dětského světa.

ryba green-01.png

Udržitelnost

Naším cílem je, aby dítě vědělo, jak důležitý je pro něj zdravý životní styl, pohyb a zdravé jídlo. Že pro naši budoucnost se staráme i o prostředí a planetu, na které žijeme a učíme se toleranci.

Naše cíle

Náš příběh

Mateřská škola Genius byla otevřena v roce 2010 a to pod názvem Mateřská škola Josefínka a Vendelínek jako obecně prospěšná společnost v pražských Strašnicích. Od té doby se stala součástí dětství mnoha dětí. Školka získala akreditaci od Ministerstva školství a škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. 

Školku založily dvě sestřenice - Petra Langerová a Pavlína Zuzová. A ptáte se proč? Protože na trhu nebyla žádná školka, která by odpovídala představám Petry, vystudované speciální pedagožky. Petra již tenkrát měla jasnou představu, jak by měly soukromé školky fungovat a co by mělo vzdělávání dětem přinášet. Nyní, po deseti letech ve funkci ředitelky školky se její představy a zkušenosti přenesli do unikátní vzdělávací koncepce GENIUS MIND, kterou sestavila společně s odborníky z oboru a na základě inovativních i časem prověřených vzdělávacích metod. 

 

Koncem roku 2019 se začalo připravovat otevření druhé pobočky v krásné vile na Smíchově. Od ledna 2020 fungují obě školky a jesle pod názvem GENIUS.

Název GENIUS byl vybrán pro spojitost s hlavní filozofií školky a to je, že děti se rodí jako geniální kreativci s určitým potenciálem. Potenciál je třeba odhalit a rozvíjet ho. Jak řekl Albert Einstein: "Každý je génius. Ale pokud byste posuzovali rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý život žít v domnění, že je neschopná." ...a proto také ta ryba v našem logu:-).

 

Mateřská škola GENIUS nyní přitahuje nadšence z pedagogického světa. Lidi, které milují práci s dětmi, jejich vzdělávání a rozvoj a pedagogická činnost pro ně není jen práce, ale naplňující část jejich života a radost.

 

Vedení školky připravuje i navazující vzdělávací koncepci v primárním vzdělávání se stejným cílem a moderními přístupy. V současně době hledáme vhodné prostory. Budeme rádi za každý postřeh či doporučení.

Reference

Naši partneři

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, psychologem, klinickým logopedem.

Na jaře 2013 jsme zahájili spolupráci s Mensou ČR a Centrem nadání.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Šablony II - MŠ Josefínka a Vendelínek (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009055)
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora (činnost chůvy pro 2 leté děti) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (polytechnické vzdělávání)
Trvání projektu 1. 9. 2018 - 31.8.2020

LOGO OPPPR.jpg

Inkluze a multikulturní vzdělávání - MŠ Josefínka a Vendelínek (CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001174)
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol (Dvojjazyčný školní asistent), komunitní aktivity (Komunitně osvětová setkávání) a podpora inkluzivního prostředí škol (Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách)
Trvání projektu 1. 9. 2018 - 31.8.2020

 
 
 
 
 
 
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg