Rozvíjíme dětský potenciál od roku 2010.

Ředitel Vás vítá

20191205_102838.jpg

Mateřskou školu jsme zakládali před takřka 10 lety s jasným cílem - vytvořit tu nejlepší školku v Praze. Ale jak poznáme, zda je naše mateřská škola nejlepší?

 

Postupem času jsme dospěli k tomu, že nejdůležitější je umožnit dětem cílený rozvoj ve všech oblastech s důrazem na oblasti, ve kterých má dítě nadání. Proto jsme vytvořili vlastní vzdělávací program ve spolupráci s těmi nejpovolanějšími odborníky, jako je Centrum nadání a Mensa ČR, který si bere to nejlepší z moderních i osvědčených vzdělávacích směrů (montessori, NTC learning, Growth mind apod.).

 

Školka zároveň musí děti vést k poznávání cizích kultur a jazyků, proto máme vlastní unikátní bilingvní česko-anglický vzdělávací program a rodilé mluvčí z USA, což napomáhá k rozvoji kognitivních schopností.

 

To nejdůležitější je ale přirozené prostředí ke hrám a vlastnímu rozvoji. Na něm si dáváme velmi záležet, abychom tak umožnili dětem plně rozvinout jejich potenciál, stát se osobností s ohledem na jejich přirozené nadání a toto nadání dále rozvíjet při dalším vzdělávání v ČR nebo kdekoliv po světě.

 

Protože to, že děláme něco dobře, nám řeknou děti. Tím, že se do školky samy těší.

Michal Zuza, ředitel

Seznamte se s naším týmem

Ano, jsme nároční a máme vysoké požadavky nejen na sebe, ale na celý náš tým. To je důvodem proč naše školky přitahují ty největší nadšence z oboru. 

20191205_101554.jpg
Petra Langerová

Ředitelka školy a vzdělávání

Petra vystudovala magisterské studium předškolní a speciální pedagogiku a řízení lidských zdrojů.

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky MŠ

Mensa NTC Learning

Montessori pedagogika

Jak připravit dítě na přechod do základní školy

Jak začít den v Začít spolu

Den ve třídě Začít spolu v MŠ

Jóga s dětmi

Fort IG - práce s nadanými dětmi

20191205_102838.jpg
Michal Zuza

Ředitel společnosti

Michal studoval práva v Praze

Několik let pracoval v advokacii (Havel & Holásek, Weinhold Legal, White & Case)

8 let vedl vlastní poradenskou společnost

Fort IG - práce s nadanými dětmi

Mensa NTC Learning

Pavlina.jpg
Pavlína Zuzová

Marketing

​Jsem spoluzakladatelkou a marketingovou ředitelkou našich GENIUS škol a školek.
V našich školách mohu naplno uplatňovat své umělecké a grafické vzdělání z Výtvarné školy Václava Hollara, také znalosti ze studia marketingu a komunikace na vysoké škole a v neposlední řadě i čas a zkušenosti získané studiem a prací v Austrálii či v USA. S nadšením a s radostí pečuji o marketing, grafiku, vizuální stránku a komunikaci našich škol. Zároveň si rozšiřuji obzory vlastní tvorbou. Maluji a ilustruji pro zajímavé české firmy a nebo například pro Národní divadlo. 
Slovy se nedá popsat, jak jsem velice pyšná na to, co s naším týmem zde v našich školách GENIUS tvoříme a jakým způsobem se nám daří kvalitativně ovlivňovat životy tolika dětí, ale i kolegů a věřím, že i rodičů:-).

20191126_104136.jpg
Nikol Brožková
  • Speciální pedagogika předškolního věku (specializace: logopedie)

  • Kurz Psychologie

  • Pohybové hry pro děti

  • Předškoláci v MŠ

  • Vzdělávací kurz Rodina ve výchově

  • Fort IG - práce s nadanými dětmi

Zástupkyně ředitelky

20191125_112001.jpg
Jackson Smith

My name is Jackson, a California-born English teacher living and working here in Prague for over 4 years. I have my Bachelors degrees in English and Theatre Arts from the University of San Diego. While a university student, I taught English to children from Mexico and Latin America, and that's where my career as an English teacher began! I have my accreditation to teach English to foreign language learners through TEFL, and also completed a special TEFL-for children course as well. I incorporate dancing, singing, and acting into my English lessons, teaching English while also engaging my students in the performing arts. I've been at Genius for over 2 years now and I am very happy working with such fun and hard working students and teachers.

Pedagog rodilý mluvčí

20191125_113929.jpg
Barbora Semová
  • Studentka pedagogické fakulty Karlovy univerzity, obor Speciální pedagogika

  • Fort IG - práce s nadanými dětmi

Pedagog

Misa.jpg
Michaela Ringmaierová 

Vedoucí pedagog Smíchov

Ve MŠ Genius vedu třídu Blue class, tedy třídu předškoláčků. Mou profesní dráhu velice ovlivnila rodina a mnoho životních střetnutích s lidmi se znevýhodněním ať již tělesným, mentálním, či kombinovaným. Tyto životní zkušenosti dále formovaly výběr vysoké školy, kdy jsem se rozhodla věnovat se speciální pedagogice.
Znalosti z této školy jsem využila i ve svém profesním životě. Pracovala jsem  na pozicích asistent pedagoga, třídní učitel a nyní vedoucí pobočky.
Proč zrovna práce s dětmi v předškolním věku?  V každé vývojové etapě, se děti střetávají s rozhodujícími milníky, které je nadále provázejí jejich životem.  Mateřská škola bývá často prvním místem, kdy se děti poprvé odloučí od svých rodičů, učí se novým sociálním rolím. Již nejsou jen synem, dcerou, ale jsou nyní kamarády, žáky.  Rozvíjí se zde jejich talent, dovednosti, znalosti, které jim následně otevírají dveře pro vstup do základní školy a dalšího života. Mým cílem je být všem těmto dětem oporou a je mi ctí, že je mohu provázet jejich prvními krůčky v životě „školáků“.  😊

genius school.jpg
Zdeněk Kryštof Vitešnik

Asistent pedagoga

My name is Zdenek and I have dedicated most of my professional and academic life to working with children. I spent my last 4 years in New York where I received a diploma in Psychology, specializing in Developmental and Child Psychology, from the University of Rochester. During summers I worked as a program coordinator and team leader in EU funded English language camps for children from rural areas. I am very excited to be working with such a talented group of children we have at Genius and I hope I will be able to teach them as well as learn from them.

20201105_120337.jpg
Dominika Šalamonová

Pedagog

Práci s dětmi se věnuji prakticky odmalička, jako nejstarší dítě jsem se vždy starala o program četným mladším členům rodiny a vždycky jsem si to užívala. Animátorské činnosti a vyučování tance a jógy pro děti od 3 do 12 let jsem se věnovala i profesionálně při studiu historie na Karlově Univerzitě. Vzhledem na můj zájem o vzdělávání dětí jsem své vzdělání rozšířila dvouročním programem celoživotního vzdělávání zahrnujícím pedagogiku a psychologii. Během studia jsem absolvovala pobyt na jedné z nejlepších Evropských univerzit - KU Leuven v Belgii, kde jsem měla možnost zlepšit svou angličtinu a poznat multikulturní prostředí. S dětmi nejraději diskutuji o tématech spojených s udržitelným životním stylem, či rozmanitostí a rovností všech lidí, a pravidelným zapojováním relaxačních a mindfulness aktivit chci dětem pomoci najít cestu do jejich nitra a rozvíjet jejich představivost a sebevědomí.

David.jpg
David Reda

Teacher

David vystudoval psychologii na Grinnellově College v USA, kde následně působil i jako učitel. Následně pracoval několik let jako učitel anglického jazyka ve Vietnamu. Kromě samotné výuky angličtiny má David rozsáhlé zkušenosti v přípravě všech vyučovacích plánů a určování jazykové úrovně studentů. Angličtinu učí prožitkovou efektivní formou, kterou přizpůsobuje individuálním schopnostem žáka.

Dominika.jpg
Dominika Skipalová

Pedagog

Provést děti první třídou na základní škole je krásné poslání a já bych jim chtěla tento důležitý sociální mezník co nejvíce zpříjemnit. Individuální přístup, vzdělávací plán na míru, bilingvní vzdělávání a rozvoj kreativity jsou důvody, proč vnímám práci v GENIUS School jako další mezník ve svém životě. Věřím, že se od dětí i od svých kolegů opět mnoho naučím a zhodnotím své dosavadní zkušenosti na 100 % ❤️.

genius school.jpg
Annette Kolková

Pedagog

Práci s dětmi se věnuji vlastně už od samého začátku. Mám vystudovanou pěveckou a hereckou konzervatoř, při které jsem začala vyučovat hudbu na základní škole. Vztahu ke školce mě však naučila moje maminka, která mě brávala s sebou do práce a já jí tam pomáhala s dětmi. Když jsem byla už dospělá, narodili se mi tři bratři, se kterými jsem hodně pomáhala a když trochu vyrostli, začalo se mi stýskat po dětech. A tak jsem teď tady s praxí ze základní školy, dětských táborů a bilingvní školky na jiném konci Prahy připravena pomáhat nasměrovat na správnou cestu Vaše děti!

Kristyna2.jpg
Kristýna Nová

Pedagog

Jmenuji se Kristýna a vystudovala jsem speciální pedagogiku pro vychovatele se zaměřením na logopedii. V lednu 2016 jsem odletěla do USA, kde jsem žila 5 let. Začínala jsem jako au-pair a poté studovala a pracovala ve speciální školce a v domově pro seniory. Na práci s dětmi se mi nejvíce líbí jejich upřímnost, bezprostřednost a kreativita. Genius školka mi umožňuje učit děti a rozvíjet jejich osobnosti dle jejich individuálních potřeb, což je pro mě velmi důležité.

genius school.jpg
Nikola Vrbová

Pedagog

Má cesta vedla přes obory Sociální a Speciální pedagogiky. Během studií jsem pracovala jako asistent pedagoga v Jedličkově ústavu a školy a působila jsem i jako vedoucí na dětském letním táboře. Na práci s dětmi mě nejvíce baví jejich rozmanitost a kreativita, díky které si společně otevíráme dveře novým zážitkům.

genius school.jpg
Eliška kupcová

Asistentka pedagoga

Jmenuji se Eliška a i když jsem vystudovala umělecký obor, vždy mě to táhlo k dětem. Učila jsem výtvarný kroužek jako pedagog volného času, absolvovala jsem kurz psychologie a ráda se vzdělávám v oblasti nadaných dětí, hypersenzitivity, arteterapie a diagnostiky dětské kresby. Na práci s dětmi miluji jejich autenticitu a ráda jim pomáhám k životu plného přijetí, respektu a individuality.

Katerina.jpg
Kateřina Harcombe

Office manager

Kateřina Vám pomůže při získávání obecných informací k provozu školy, akcí, klubů a v dalších běžných záležitostech.

20210921_134748.jpg
Margareta Johnová

Psycholožka

Jmenuji se Margareta a mám u nás na starosti především psychodiagnostiku dětí a občas i psychologické poradenství. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a své vzdělání se snažím neustále prohlubovat a rozšiřovat - v oblasti psychoterapie, krizové intervence nebo moderních diagnostických metod. Velmi blízký je mi bio-psycho-socio-spirituální přístup k člověku, snažím se přistupovat k dětem jako k jedinečným osobnostem, které touží naplno rozvinout a využít svůj potenciál, ať už je jakéhokoliv druhu. Ve své praxi pracuji s dětmi i s dospělými, nejvíce zkušeností při práci s dětmi jsem načerpala v průběhu 12 let působení ve Fondu ohrožených dětí a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek.

20200205_144832.jpg
Veronika Fíková

Teacher

Veronika je naše učitelka, která se stará o nejmenší děti

Má vystudovanou Chůvu pro děti  do zahájení povinné školní docházky

IMG_2286 (1).jpeg
Karolína Mynaříková

Asistentka pedagoga

Vystudovala Střední pedagogickou školu

20211004_133112.jpg
Vojtěch Zuza

Asistent učitele

Jmenuji se Vojtěch Zuza a jsem absolventem střední školy s maturitou. Jsem energický, spolehlivý, pracovitý a vytrvalý. Mám rád práci s dětmi protože jsem přímou součástí vytváření jejich návyků, zvyků a slušného vychování.

40FA0F1C-A8D1-46C6-A47D-46400D7417AF.jpeg
Sabina Podrazilová

Pedagog

Studovala jsem na Vyšší odborné škole pedagogické obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Od svého dětství docházím do pěveckého sboru, díky němuž mám zkušenosti s prací sbormistra a vedení dětí na táborech. Ráda s dětmi rozvíjím jejich kreativitu pomocí hudebních a výtvarných činností, kde mohou i naplno vyjádřit sebe samotné. Snažím se a budu se nadále snažit vést děti k tomu, aby se nebály chybovat, dělat chyby. Protože skrze ně se mohou mnohé naučit a posouvat se tak ve svém vývoji kupředu.

Sona.jpg
Soňa Štajnochová

Asistentka pedagoga

Osvědčení o absolvování akreditovaného
kvalifikačního programu v systému DVPP – Studium pro asistenta pedagoga

20191125_111520.jpg
Kristina Mičková

Office manager

Na Kristinu se obracejte v otázkách fakturace, smluv a při zajišťování speciálních stravovacích potřeb.

ryba obrys bila.png

Sebevědomí

Naším cílem je vychovávat a vzdělávat tak, aby dítě bylo sebevědomé, umělo se sebeprezentovat, sebeohodnotit, dokázalo pracovat s chybami, kriticky myslet a aby bylo mentálně odolné.

ryba purple-01.png

Sebenaplnění

Zjistit potenciál dítěte a ten nadále rozvíjet tak, aby až bude dospělé bylo úspěšné a spokojené, protože se věnuje tomu, pro co se narodilo. Vychováváme budoucí vědce, umělce, spisovatele, manažery, lékaře... 

ryba yellow-01.png

Kreativita

Dalším naším cílem je zajistit, aby dítě mělo otevřenou mysl a bylo kreativní. Bude hledat řešení a přicházet s novými nápady. To mu také umožní lépe se adaptovat v životních změnách.

ryba obrys bila.png

Hravost

Naplnit dětem jejich dětství hrou a dobrodružstvím, smíchem a kamarády, poznáváním a objevováním. Vzdělávání je přirozeně a nenásilně zařazeno do dětského světa.

ryba green-01.png

Udržitelnost

Naším cílem je, aby dítě vědělo, jak důležitý je pro něj zdravý životní styl, pohyb a zdravé jídlo. Že pro naši budoucnost se staráme i o prostředí a planetu, na které žijeme a učíme se toleranci.

Naše cíle

Náš příběh

Mateřská škola Genius byla otevřena v roce 2010 a to pod názvem Mateřská škola Josefínka a Vendelínek jako obecně prospěšná společnost v pražských Strašnicích. Od té doby se stala součástí dětství mnoha dětí. Školka získala akreditaci od Ministerstva školství a škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. 

Školku založily dvě sestřenice - Petra Langerová a Pavlína Zuzová. A ptáte se proč? Protože na trhu nebyla žádná školka, která by odpovídala představám Petry, vystudované speciální pedagožky. Petra již tenkrát měla jasnou představu, jak by měly soukromé školky fungovat a co by mělo vzdělávání dětem přinášet. Nyní, po deseti letech ve funkci ředitelky školky se její představy a zkušenosti přenesli do unikátní vzdělávací koncepce GENIUS MIND, kterou sestavila společně s odborníky z oboru a na základě inovativních i časem prověřených vzdělávacích metod. 

 

Koncem roku 2019 se začalo připravovat otevření druhé pobočky v krásné vile na Smíchově. Od ledna 2020 fungují obě školky a jesle pod názvem GENIUS.

Název GENIUS byl vybrán pro spojitost s hlavní filozofií školky a to je, že děti se rodí jako geniální kreativci s určitým potenciálem. Potenciál je třeba odhalit a rozvíjet ho. Jak řekl Albert Einstein: "Každý je génius. Ale pokud byste posuzovali rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý život žít v domnění, že je neschopná." ...a proto také ta ryba v našem logu:-).

 

Mateřská škola GENIUS nyní přitahuje nadšence z pedagogického světa. Lidi, které milují práci s dětmi, jejich vzdělávání a rozvoj a pedagogická činnost pro ně není jen práce, ale naplňující část jejich života a radost.

 

Vedení školky připravuje i navazující vzdělávací koncepci v primárním vzdělávání se stejným cílem a moderními přístupy. V současně době hledáme vhodné prostory. Budeme rádi za každý postřeh či doporučení.

Reference

Naši partneři

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, psychologem, klinickým logopedem.

Na jaře 2013 jsme zahájili spolupráci s Mensou ČR a Centrem nadání.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Šablony III pro GENIUS Mateřská škola o. p. s. ( CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018518  )
V rámci projektu je realizována činnost chůvy pro 2 leté děti a proběhne projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání. 

Projekt je podpořen z EU.
Trvání projektu 1. 9. 2020 - 31.8.2021

LOGO OPPPR.jpg

Multikulturní vzdělávání v GENIUS Mateřská škola (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001714)

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
- personální podpora škol - dvojjazyčný asistent pedagoga
- komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a odborně zaměřené setkání s rodiči

Projekt je podpořen z EU.  
Trvání projektu 1. 9. 2020 - 31.8.2022

 
 
 
 
 
 
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg