Boy Analyzing Circuit Board

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENIUS SCHOOL

Připravujeme  základní školu.

Od 1.9.2021 otvíráme 1. a 2. třídu.

Základní škola GENIUS SCHOOL navazuje na více jak 10 let zkušeností mateřských škol GENIUS kindergarten, které se během této doby etablovaly jako inovativní a kvalitní mateřské školy poskytující předškolní vzdělávání na té nejvyšší odborné úrovni. Unikátní vzdělávací koncept GENIUS Mind, který rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí pomocí individuálních vzdělávacích plánů na základě nejlepší diagnostiky IDS, narážel na své limity při přechodu dětí na základní školy, které nebyly vždy schopny pracovat s dalším rozvojem takovéhoto dětského nadání.

 

Od září 2021 otevíráme Základní školu GENIUS School, která bude mít za cíl připravit děti komplexně na další vzdělávání bez ohledu na cestu, kterou si vyberou. Děti získají pevné osobnostní základy a vědomosti, na kterých budou moci stavět.

Základní informace

 • Ve školním roce 2021/2022 otevíráme první a druhou třídu základní školy. V následujícím školním roce budou otevřeny navazující ročníky prvního stupně základní školy.

 • Program bude pro děti zajištěn od 7:30 - 17:30.

 • Přesná lokalita mateřské školy bude zveřejněna nejpozději v červnu 2021. V současné době vybíráme nemovitosti a prostory na Praze 5 a okolí.

Jak vzděláváme

Studenti procházejí celkovou diagnostikou, která určí silné a slabé stránky žáka. Na základě výsledků je pak následně přizpůsoben a individuálně nastaven vzdělávací program, který má především rozvíjet silné stránky studenta, aby se jednou mohl plně a úspěšně realizovat v oboru, pro který má předpoklady.

Vzdělávání probíhá v českém a anglickém jazyce tzv. bilingvní formou, která umožňuje přirozené zařazení cizího jazyka do programu. Vybrané předměty a odpolední Akademické kluby budou vedeny jak v českém tak i v anglickém jazyce. 

Nastavení celkového vzdělávacího systému je uzpůsobené individuálním pokrokům dětí a jejich úspěšnému a efektivnímu plnění očekávaných výstupů.

Výuka probíhá projektově, děti se budou učit při práci na projektech, a to jak jednotlivě, tak skupinově.

 

Hodnocení dětí probíhá písemnou či slovní formou.

Priority vzdělávání
Studentský papír
INDIVIDUALITA ŽÁKA

Naším největším fokusem je vytěžení a osvobození potenciálu našich žáků. Studentům sestavujeme individuální vzdělávací plány na základě rozsáhlé celkové diagnostiky. Dochází tak k cílenému rozvoji potenciálu a nadání studenta.

Studenti pracují ve skupinách, ale i individuálně a pracují na projektech.

UMĚNÍ SEBEPREZENTACE

Jednou z priorit je pro nás výuka rétorických a prezentačních dovedností, při které si studenti budují sebevědomí ve svém projevu. Součástí je i dramatická výchova.

Studuje venku
PODNĚTNÉ DYNAMICKÉ 
PROSTŘEDÍ

Je pro nás velice důležité, aby prostředí ve kterém se naši žáci vzdělávají, bylo podnětné, motivující a vybízející ke studiu. Prostředí je čisté, estetické a má řád. Děti absolvují projektové dny mimo budovu školy, exkurze, výlety.

Také samotná výuka probíhá i na zahradě, aby bylo prostředí dynamické a měnící se. 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání probíhá v českém a anglickém jazyce tzv. bilingvní formou. Rodilí mluvčí jsou u nás na pozicích asistentů učitelů. Studenti mají možnost absolvování Cambridge zkoušek a mají k dispozici materiály Cambridge a Oxford. 
Pro zpestření programu slouží anglické tematické workshopy, akce a aktivity.

Mezi další jazyky ve výuce patří němčina, francouzština, španělština a další.

Klepnutím na Tablet
MODERNÍ EFEKTIVNÍ 
VZDĚLÁVACÍ METODY

Výuka probíhá atraktivní interaktivní formou s pomocí digitálních technologií. Studenti pracují na tabletech, 3D tiskárně, interaktivní tabuli a využívají například výukové materiály nakladatelství Fraus včetně elektronických učebnic, Taktik a Nová škola.
Jsou zapojovány i montessori pomůcky, roboti, interaktivní tabule a Albi tužky.

ZAJIŠTĚNÍ MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

Rodičům jsou nabízeny i možnosti Nadstaní ozsáhlá nabídka mimoškolních aktivity Academic Clubs: Sportovní, umělecké, intelektové, jazykové a další.

Vzdělávací okruhy

Zábava

BIG 8

Rozvíjejí se silné stránky osobnosti dítěte a jeho potenciál a umožňuje se dítěti dále v nich zdokonalovat pomocí nástrojů a metod vhodných k posílení konkrétního nadání.

Zábava

Permakultura

Škola si zakládá především na zdravém životním stylu a denního zařazení pohybu a možností meditace. A osvojením si hodnot celkového udržitelného chování pro budoucnost nás všech.

Zábava

21.století

Zaměřujeme se na rozvoj vlastností, které jsou důležité pro úspěšný a spokojený život v 21.století - sebepoznání, sebehodnocení, sebeúcta, sebeprezentace, umění meditace a otevřeného myšlení, finanční gramotnost.

Sport

Let's speak

Kromě začlenění již bilingvního prostředí v rámci vzdělávání bude dětem umožněna výuka dalších jazyků

Zábava

Digitální vzdělávání

Děti pracují s digitálními technologiemi. Součástí je práce na tabletech, PC, programování, práce se solární technologií, programování robotů, znalost technologií, využívání interaktivních tabulí, práce s 3D tiskárnou.

Profil studenta

V těchto hodnotách jsou naši studenti vychováváni.

Benefity naší základní školy

Zábava

VZDĚLÁVÁNÍ

Zaměřujeme se na rozvoj dětského potenciálu a nadání prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů. Pro tento účel vznikla vzdělávací koncepce GENIUS MIND. Program probíhá bilingvní formou v českém a anglickém jazyce se zapojením rodilých mluvčí. Více zde.

Zábava

VZDĚLÁVACÍ PORADENSTVÍ

Jsme Vašimi partnery dbáme na spokojenost našich dětí a rodičů po všech stránkách. Nabízíme odborné vzdělávací poradenství.

Spolupracuje s týmem 

odborníků: speciálních pedagogů, psychologů, logopedů.

Sport

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je zajištěna pro děti před a po vyučování.

Zábava

DIAGNOSTIKA

Škola využívá jeden z nejmodernějších diagnostických systémů a nedílnou součástí týmu je kromě zkušených pedagogů a rodilých mluvčí i psycholog. Díky včasné diagnostice může být stanoven úspěšný vzdělávací postup pro všechny děti. Více zde.

Styl

ODPOLEDNÍ KLUBY

Na každý školní rok jsou v nabídce i volitelné kluby, které jsou otevírány dle zájmu rodičů, například:​

plavání, bruslení, keramika, moderní tanec, balet, bojové sporty, hudební či jazykové odpolední kluby a jiné.

Zábava

INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY

Individuální potřeby děti jsou pečlivě zaznamenávány a vedeny. Respektujeme  individuální požadavky rodiny - víra, stravování - vegetariánství, osobní preference a vše co je pro rodinu důležité a chtěla by to aplikovat i do školského zařízení.

Zábava

MOTIVACE, STIMULACE

Cílem je, aby naši žáci chodili do školy s radostí a sami vzdělávání vyhledávali a aby efektivně plnili své povinnosti.

Zábava

PROSTŘEDÍ A HYGIENA

V našich základních školách dbáme na to, aby žáci byly vždy v čistém a kultivujícím prostředí.  Používáme nezávadné desinfekční prostředky a sensitivní mýdla pro děti, spolu s hygienickými prostředky firmy TORK. Můžete se spolehnout, že Vaše děti budou vždy v čistém a krásném prostředí.

Zábava

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Samozřejmě dbáme na zdravou, vyváženou a pravidelnou stravu a pitný režim. Sledujeme a přizpůsobujeme jídelníček v případě stravovacích omezení a diet.

Dbáme také na dostatek pobytu na čerstvém vzduchu a dostatek pohybu.

Školné

Školné na školní rok 2021/2022 na základní škole činí 169 000 Kč.

Kromě běžné výuky školné zahrnuje:

 • vstupní diagnostiku a nastavení individuálního vzdělávacího plánu

 • konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem

Školné se obvykle platí čvrtletně. Za první čtvrtletí k 20. 7. nadcházejícího školního roku a za druhé pololetí k 15. 12. probíhajícího školního roku.

Školní uniformy

Uniformy v současné době připravujeme  s úžasnou firmou Rutex CZ. Školní uniformy vznikají s originálním designem pro naši školu a je dbáno na pohodlí a nejkvalitnější materiály pro naše žáky. Uniformy nejsou součástí školného. 

Zápis pro školní rok 2021/2022

 • Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/ 2022 proběhne v dubnu 2021.

 • Do 20.března přijímáme předběžné přihlášky do prvního ročníku školního roku 2021/2022.

 • K základnímu vzdělávání bude pro školní rok 2021/2022 přijato 20 žáků do první třídy a 20 žáků do druhé třídy.

 • Bližší informace ke kritériím přijetí a k organizaci zápisu budou k dispozici na  března.

 • Nyní přijímáme PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY - viz. registrační formulář níže

 • Na základě PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY budeme zasílat podrobnější informace k přijímacímu řízení v březnu

Přestup do ročníků

 • V průběhu roku je možné přestoupit do ročníku, pokud je volná kapacita

 • V současné době budou možné přestupy do druhé třídy pro školní rok 2021/2022

Předběžná přihláška do první a přestup do druhé třídy
arrow&v
arrow&v

Lokalika naší základní školy

Přesná adresa naší základní školy bude zveřejněna v červnu 2021. Lokalita však bude na Praze 5 a v nejbližším okolí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo-01.png
KONTAKTUJTE NÁS
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
NAPIŠTE NÁM

© Copyright 2021 by GENIUS SCHOOL

Visit us.png